Trang chủChính TrịBan Tuyên giáo Tỉnh ủy góp ý đề cương đề tài về phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình”

  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy góp ý đề cương đề tài về phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình”

  Sáng nay 26/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội thảo khoa học góp ý đề cương đề tài “Phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” về tư tưởng chính trị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”.

  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội thảo khoa học góp ý đề cương đề tài “Phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình”

  Đề tài hướng đến mục tiêu nghiên cứu, chỉ ra đúng âm mưu, phương thức, nội dung, đối tượng của “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng chính trị đối với từng nhóm đối tượng; giúp cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị đề ra giải pháp hữu hiệu trong việc phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực này.

  Đây cũng là cơ sở để Ban chỉ đạo 35 tỉnh Quảng Nam chỉ đạo và hoạt động hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

  Tại hội thảo, các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá kết cấu tổng thể của đề cương, kết cấu các chương, mục, tiểu mục để hoàn thiện hơn về bố cục. Cùng với đó, đại biểu cũng phân tích làm rõ các nội dung được nêu trong đề cương, đề xuất một số vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung để hoàn chỉnh đề cương trình hội đồng thẩm định.

  Thanh Nhất

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

  ĐỌC NHIỀU