Trang chủXã hộiQuảng Nam thi tuyển 412 biên chế công chức, viên chức vào tháng 12/2022

  Quảng Nam thi tuyển 412 biên chế công chức, viên chức vào tháng 12/2022

  Sáng nay 27.10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp để nghe Sở Nội vụ báo cáo kế hoạch thi tuyển công chức, viên chức và báo cáo về triển khai thực hiện Đề án số 10-ĐA/TU ngày 30/3/2022 của BTV Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030.

  Đại diện Sở Nội vụ báo cáo tại cuộc họp

  Theo báo cáo của Sở Nội vụ, năm 2022, Bộ Nội vụ giao tỉnh Quảng Nam 3.156 biên chế công chức; theo đó, biên chế công chức đến năm 2026 tỉnh Quảng Nam không được cao hơn 2.998 biên chế. Để đảm bảo biên chế hoạt động, hiện nay các sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố đăng ký nhu cầu tuyển dụng 144 công chức và 268 viên chức. Sở Nội vụ cho biết, dự kiến trung tuần tháng 12 năm nay, sẽ tổ chức thi tuyển trên tinh thần phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đảm bảo khách quan, đáp ứng được yêu cầu đề ra.

  Sở Nội vụ cũng đã báo cáo việc triển khai Đề án số 10-ĐA/TU ngày 30/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025 định hướng đến năm 2030. Theo đó, UBND tỉnh đã cụ thể hóa nội dung Đề án để triển khai kế hoạch bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp sở, cấp huyện, cấp phòng; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở trong và ngoài nước; kế hoạch bồi dưỡng cho cán bộ người dân tộc thiểu số; đào tạo chuyên sâu cho cán bộ ở một số lĩnh vực…từ đó trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành cơ chế, chính sách liên quan để triển khai thực hiện.

  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân phát biểu kết luận hội nghị

  Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu các ngành, địa phương rà soát lại chỉ tiêu, lên kế hoạch cụ thể; đơn vị nào chưa hoàn thành đề án vị trí việc làm khẩn trương hoàn thiện để rà soát tổ chức thi tuyển cán bộ tương ứng với đề án vị trí việc làm.

  Về việc triển khai Đề án số 10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân giao Sở Nội vụ tiếp thu và tiếp tục lấy ý kiến đóng góp rộng rãi, hoàn thiện đề án trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua để triển khai thực hiện đúng tình thần chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy.

  Trung Hiếu

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

  ĐỌC NHIỀU