Thứ năm ngày 2/5/2019

   0

   Thứ năm ngày 2/5/2019

   5h30: Giới thiệu chương trình
   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
   5h40: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ – tập 7
   6h00: Thông tin ngày mới
   6h30: Bản tin Tài chính thị trường
   6h35: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
   6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   7h00: Trang địa phương: thành phố Hội An
   7h15: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 20
   8h00: Quốc phòng toàn dân
   8h15: Nhịp điệu cuộc sống: Những người gắn bó với Mỹ Sơn
   8h30: Thông tin ngày mới
   9h00: Phim truyện Hàn Quốc: Danh tính sự thật – tập 17
   9h45: Đất và người xứ Quảng: Mỹ Sơn với vai trò di sản thế giới
   10h00: Ca nhạc: Đất nước lời ru
   10h25: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 5
   11h15: Thời sự QRT
   11h30: Thể thao trong ngày
   11h35: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 21
   12h20: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 32
   13h10: Ca nhạc
   13h20: Kinh tế: Thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến
   13h35: Dân ca nhạc cổ: Thuở bình minh lịch sử
   14h00: Thời sự QRT
   14h15: Thể thao trong ngày
   14h25: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ – tập 7
   14h45: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
   15h00: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 21
   15h50: Nhịp điệu cuộc sống: Những người gắn bó với Mỹ Sơn
   16h05: Ca nhạc: Son sắt một tình yêu
   16h30: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ – tập 8
   16h50: Ca nhạc
   17h00: Phim truyện Hàn Quốc: Danh tính sự thật – tập 18

   17h45: Trang địa phương: huyện Thăng Bình
   18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   18h10: An ninh Quảng Nam
   18h25: Quảng cáo
   18h30: Thời sự QRT
   18h53: Thông báo, quảng cáo
   19h00: Thời sự VTV
   19h45: Thông báo, quảng cáo
   19h50: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
   20h05: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 6
   20h55: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 33
   21h45: Dân tộc và miền núi
   22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   22h15: Thể thao trong ngày
   22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
   22h30: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 1, 2