CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 8/8 ĐẾN 14/8/2022

   0

   Thứ hai ngày 8/8/2022
   5h30: Giới thiệu chương trình
   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
   5h40: Giai điệu Bolero
   6h00: Thông tin ngày mới
   6h30: Bản tin Tài chính thị trường
   6h35: Giới thiệu các sản phẩm Ocop Quảng Nam
   6h50: Sâm Ngọc Linh – Sâm Việt Nam
   6h55: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
   7h00: Phổ biến, giáo dục pháp luật
   7h15: Phim truyện Thái Lan: Cuộc chiến thừa kế – tập 11
   8h00: Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam với cử tri
   8h15: Người Quảng và thương hiệu
   8h30: Thông tin ngày mới
   9h00: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 6
   9h45: Sắc màu cuộc sống: Sắc màu Nam Trà My mùa lễ hội
   10h00: Ca nhạc quốc tế: Những ca khúc nổi tiếng thập niên 80
   10h25: Phim truyện Hàn Quốc: Vòng xoáy số phận – phần 1, tập 1
   11h15: Thời sự QRT
   11h35: Phim truyện Thái Lan: Cuộc chiến thừa kế – tập 12
   12h25: Phim truyện Việt Nam: Dốc sương mù – tập 19
   13h10: Xây dựng nông thôn mới
   13h25: Nhịp cầu âm nhạc
   13h45: Kiến thức cuộc sống: Nghệ thuật chơi đá cảnh
   14h00: Thời sự QRT
   14h15: Ca nhạc
   14h25: Giai điệu tuổi thơ: Thế giới bé thơ
   14h45: Giới thiệu các sản phẩm Ocop Quảng Nam
   15h00: Phim truyện Thái Lan: Cuộc chiến thừa kế – tập 12
   15h50: Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam với cử tri
   16h05: Ca nhạc: Quảng Nam quê hương tôi
   16h30: Phim hoạt hình: Đội chó cứu hộ Paw Patrol – tập 49, 50
   16h50: Chuyên mục Phòng chống thiên tai
   17h00: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 7
   17h45: Trang địa phương: huyện Đại Lộc
   18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
   18h30: Thời sự QRT
   19h00: Thời sự VTV
   19h40: Thông báo quảng cáo
   19h45: Tài nguyên và môi trường
   20h00: Phim truyện Việt Nam: Dốc sương mù – tập 20
   20h50: Phim truyện Hàn Quốc: Vòng xoáy số phận – phần 1, tập 2
   21h35: Pháp luật và đời sống: Đưa nghị quyết 35 vào cuộc sống
   21h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   22h00: Bản tin Thời sự cuối ngày
   22h10: Giai điệu Bolero
   22h30: Phim tài liệu: Hành trình đổi mới sáng tạo – tập 1
   Thứ ba ngày 9/8/2022
   5h30: Giới thiệu chương trình
   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
   5h40: Giai điệu Bolero
   6h00: Thông tin ngày mới
   6h30: Bản tin Tài chính thị trường
   6h35: Tài nguyên và môi trường
   6h50: Chuyên mục Phòng chống thiên tai
   7h00: Trang địa phương: huyện Đại Lộc
   7h15: Phim truyện Thái Lan: Cuộc chiến thừa kế – tập 12
    8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
   8h15: Pháp luật và đời sống: Đưa nghị quyết 35 vào cuộc sống
   8h30: Thông tin ngày mới
   9h00: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 7
   9h45: Tạp chí Thiếu nhi: Khuyến khích thiếu nhi đọc sách dịp hè
   10h00: Ca nhạc: Chuyện tình yêu
   10h25: Phim truyện Hàn Quốc: Vòng xoáy số phận – phần 1, tập 2
   11h15: Thời sự QRT
   11h35: Phim truyện Thái Lan: Cuộc chiến thừa kế – tập 13
   12h25: Phim truyện Việt Nam: Dốc sương mù – tập 20
   13h10: Giới thiệu các sản phẩm Ocop Quảng Nam
   13h25: Ca nhạc quốc tế: Những ca khúc nổi tiếng thập niên 80
   13h45: Sắc màu cuộc sống: Sắc màu Nam Trà My mùa lễ hội
   14h00: Thời sự QRT
   14h15: Chuyên mục Phòng chống thiên tai
   14h25: Phim hoạt hình: Đội chó cứu hộ Paw Patrol – tập 49, 50
   14h45: Tài nguyên và môi trường
   15h00: Phim truyện Thái Lan: Cuộc chiến thừa kế – tập 13
   15h50: Pháp luật và đời sống: Đưa nghị quyết 35 vào cuộc sống
   16h05: Nhịp cầu âm nhạc
   16h30: Phim hoạt hình: Đội chó cứu hộ Paw Patrol – tập 51, 52
   16h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   17h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
   17h15: THTT kết quả XSKT tỉnh Quảng Nam
   17h30: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 8
   18h15: Vì chủ quyền an ninh biên giới
   18h30: Thời sự QRT
   19h00: Thời sự VTV
   19h40: Thông báo quảng cáo
   19h45: Phụ nữ Quảng Nam
   20h00: Phim truyện Việt Nam: Dốc sương mù – tập 21
   20h50: Phim truyện Hàn Quốc: Vòng xoáy số phận – phần 1, tập 3
   21h35: Văn hóa xã hội: Bắc Trà My trọn nghĩa vẹn tình
   21h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   22h00: Bản tin Thời sự cuối ngày
   22h10: Giai điệu Bolero
   22h30: Phim tài liệu: Hành trình đổi mới sáng tạo – tập 2
   Thứ tư ngày 10/8/2022
   5h30: Giới thiệu chương trình
   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
   5h40: Giai điệu Bolero
   6h00: Thông tin ngày mới
   6h30: Bản tin Tài chính thị trường
   6h35: Phụ nữ Quảng Nam
   6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   7h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
   7h15: Phim truyện Thái Lan: Cuộc chiến thừa kế – tập 13
   8h00: Vì chủ quyền an ninh biên giới
   8h15: Văn hóa xã hội: Bắc Trà My trọn nghĩa vẹn tình
   8h30: Thông tin ngày mới
   9h00: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 8
   9h45: Giới thiệu các sản phẩm Ocop Quảng Nam
   10h00: Dân ca nhạc cổ: Tình anh bán chiếu
   10h25: Phim truyện Hàn Quốc: Vòng xoáy số phận – phần 1, tập 3
   11h15: Thời sự QRT
   11h35: Phim truyện Thái Lan: Cuộc chiến thừa kế – tập 14
   12h25: Phim truyện Việt Nam: Dốc sương mù – tập 21
   13h10: Kiến thức cuộc sống: Nghệ thuật chơi đá cảnh
    13h25: Ca nhạc: Chuyện tình yêu
   13h45: Người Quảng và thương hiệu
   14h00: Thời sự QRT
   14h15: Ca nhạc
   14h25: Phim hoạt hình: Đội chó cứu hộ Paw Patrol – tập 51, 52
   14h45: Phụ nữ Quảng Nam
   15h00: Phim truyện Thái Lan: Cuộc chiến thừa kế – tập 14
   15h50: Văn hóa xã hội: Bắc Trà My trọn nghĩa vẹn tình
   16h05: Ca nhạc quốc tế: Những ca khúc nổi tiếng thập niên 80
   16h30: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ – tập 1
   16h50: Ca nhạc
   17h00: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 9
   17h45: Trang địa phương: huyện Hiệp Đức
   18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   18h10: Quốc phòng toàn dân
   18h30: Thời sự QRT
   19h00: Thời sự VTV
   19h40: Thông báo, quảng cáo
   19h45: Chuyên mục Văn hóa, thể thao, du lịch
   20h00: Tinh hoa Sâm Việt
   20h05: Phim truyện Việt Nam: Dốc sương mù – tập 22
   20h50: Phim truyện Hàn Quốc: Vòng xoáy số phận – phần 1, tập 4
   21h35: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới
   21h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   22h00: Bản tin Thời sự cuối ngày
   22h10: Giai điệu Bolero
   22h30: Phim tài liệu: Hành trình đổi mới sáng tạo – tập 3
   Thứ năm ngày 11/8/2022
   5h30: Giới thiệu chương trình
   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
   5h40: Giai điệu Bolero
   6h00: Thông tin ngày mới
   6h30: Bản tin Tài chính thị trường
   6h35: Chuyên mục Văn hóa, thể thao, du lịch
   6h50: Tinh hoa Sâm Việt
   6h55: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
   7h00: Trang địa phương: huyện Hiệp Đức
   7h15: Phim truyện Thái Lan: Cuộc chiến thừa kế – tập 14
   8h00: Quốc phòng toàn dân
   8h15: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới
   8h30: Thông tin ngày mới
   9h00: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 9
   9h45: Pháp luật và đời sống: Đưa Nghị quyết 35 vào cuộc sống
   10h00: Ca nhạc: Tình quê
   10h25: Phim truyện Hàn Quốc: Vòng xoáy số phận – phần 1, tập 4
   11h15: Thời sự QRT
   11h35: Phim truyện Thái Lan: Cuộc chiến thừa kế – tập 15
   12h20: Phim truyện Việt Nam: Dốc sương mù – tập 22
   13h10: Tài nguyên và môi trường
   13h25: Dân ca nhạc cổ: Tình anh bán chiếu
   13h45: Văn hóa xã hội: Bắc Trà My trọn nghĩa vẹn tình
   14h00: Thời sự QRT
   14h15: Sao Ocop – đặc sản miền Trung, Tây Nguyên
   14h30: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ – tập 1
   14h50: Chuyên mục Văn hóa, thể thao, du lịch
   15h05: Phim truyện Thái Lan: Cuộc chiến thừa kế – tập 15
   15h50: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới
   16h05: Ca nhạc: Chuyện tình yêu
   16h30: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ – tập 2
   16h50: Ca nhạc
   17h00: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 10
   17h45: Trang địa phương: huyện Nam Trà My
   18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   18h10: An ninh Quảng Nam
   18h30: Thời sự QRT
   19h00: Thời sự VTV
   19h40: Thông báo quảng cáo
   19h45: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
   20h00: Dự thảo chính sách văn bản chính sách mới
   20h05: Phim truyện Việt Nam: Dốc sương mù – tập 23
   20h50: Phim truyện Hàn Quốc: Vòng xoáy số phận – phần 1, tập 5
   21h35: Truyền hình tiếng Ca Dong
   21h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   22h00: Bản tin Thời sự cuối ngày
   22h10: Giai điệu Bolero
   22h30: Phim tài liệu: Hành trình đổi mới sáng tạo – tập 4
   Thứ sáu ngày 12/8/2022
   5h30: Giới thiệu chương trình
   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
   5h40: Giai điệu Bolero
   6h00: Thông tin ngày mới
   6h30: Bản tin Tài chính thị trường
   6h35: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
   6h50: Dự thảo chính sách văn bản chính sách mới
   6h55: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
   7h00: Trang địa phương: huyện Nam Trà My
   7h15: Phim truyện Thái Lan: Cuộc chiến thừa kế – tập 15
   8h00: An ninh Quảng Nam
   8h15: Sao Ocop – đặc sản miền Trung, Tây Nguyên
   8h30: Thông tin ngày mới
   9h00: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 10
   9h45: Truyền hình tiếng Ca Dong
   10h00: Giai điệu vượt thời gian: Quảng Nam quê hương tôi
   10h25: Phim truyện Hàn Quốc: Vòng xoáy số phận – phần 1, tập 5
   11h15: Thời sự QRT
   11h35: Phim truyện Thái Lan: Cuộc chiến thừa kế – tập 16
   12h25: Phim truyện Việt Nam: Dốc sương mù – tập 23
   13h10: Chuyên mục Văn hóa, thể thao, du lịch
   13h25: Ca nhạc: Tình quê
   13h45: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới
   14h00: Thời sự QRT
   14h15: Ca nhạc
   14h25: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ – tập 2
   14h45: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
   14h55: Dự thảo chính sách văn bản chính sách mới
   15h00: Phim truyện Thái Lan: Cuộc chiến thừa kế – tập 16
   15h50: Truyền hình tiếng Ca Dong
   16h05: Dân ca nhạc cổ: Tình anh bán chiếu
   16h30: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ – tập 3
   16h50: Ca nhạc
   17h00: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 11
   17h45: Trang địa phương: thị xã Điện Bàn
   18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   18h10: Truyền hình Thanh niên
   18h30: Thời sự QRT
   19h00: Thời sự VTV
   19h40: Thông báo quảng cáo
   19h45: Thông tin và truyền thông
   20h00: Tiếp sóng THTT chung kết Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2022
   23h30: Truyền hình tiếng Cơ Tu
   23h45: Bản tin Thời sự cuối ngày
   Thứ bảy ngày 13/8/2022
   5h30: Giới thiệu chương trình
   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
   5h40: Giai điệu Bolero
   6h00: Thông tin ngày mới
   6h30: Bản tin Tài chính thị trường
   6h35: Thông tin và truyền thông
   6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   7h00: Trang địa phương: thị xã Điện Bàn
   7h15: Phim truyện Thái Lan: Cuộc chiến thừa kế – tập 16
   8h00: Truyền hình Thanh niên
   8h15: Người Quảng và thương hiệu
   8h30: Thông tin ngày mới
   9h00: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 11
   9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
   10h00: Ca nhạc: Tiếng hát bên dòng sông
   10h25: Phim truyện
   11h15: Thời sự QRT
   11h35: Phim truyện Thái Lan: Cuộc chiến thừa kế – tập 17
   12h25: Phim truyện
   13h10: Bạn có biết: Gỏi ốc trộn
   13h25: Giai điệu vượt thời gian: Quảng Nam quê hương tôi
   13h45: Sao Ocop – đặc sản miền Trung, Tây Nguyên
   14h00: Thời sự QRT
   14h15: Ca nhạc
   14h25: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ – tập 3
   14h45: Thông tin và truyền thông
   15h00: Phim truyện Thái Lan: Cuộc chiến thừa kế – tập 17
   15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
   16h05: Ca nhạc: Tình quê
   16h30: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ – tập 4
   16h50: Bản tin tiếng Anh
   17h00: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 12
   17h45: Trang địa phương: huyện Quế Sơn
   18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   18h10: Xây dựng nông thôn mới
   18h30: Thời sự QRT
   18h53: Thông báo, quảng cáo
   19h00: Thời sự VTV
   19h45: Chuyên mục Thế trận lòng dân
   20h00: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
   20h05: Phim truyện Việt Nam: Dốc sương mù – tập 24
   20h50: Phim truyện Hàn Quốc: Vòng xoáy số phận – phần 1, tập 6
   21h35: Tạp chí Văn hóa thế giới
   21h50: Bản tin tiếng Anh
   22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   22h10: Bản tin Thời sự cuối ngày
   22h20: Giai điệu Bolero
   22h40: Phim tài liệu: Hành trình đổi mới sáng tạo – tập 5
   Chủ nhật ngày 14/8/2022
   5h30: Giới thiệu chương trình
   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
   5h40: Giai điệu Bolero
   6h00: Thông tin ngày mới
   6h30: Bản tin Tài chính thị trường
   6h35: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
   6h40: Chuyên mục Thế trận lòng dân
   6h55: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   7h00: Trang địa phương: huyện Quế Sơn
   7h15: Phim truyện Thái Lan: Cuộc chiến thừa kế – tập 17
   8h00: Game show Quê mình xứ Quảng – xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc
   9h30: Xây dựng nông thôn mới
   9h45: Bài chòi về Bảo hiểm xã hội tự nguyện
   10h25: Phim truyện Hàn Quốc: Vòng xoáy số phận – phần 1, tập 6
   11h15: Thời sự QRT
   11h35: Phim truyện Thái Lan: Cuộc chiến thừa kế – tập 18
   12h25: Phim truyện Việt Nam: Dốc sương mù – tập 24
   13h10: Tạp chí Văn hóa thế giới
   13h25: Ca nhạc: Tiếng hát bên dòng sông
   13h45: Bạn có biết: Gỏi ốc trộn
   14h00: Thời sự QRT
   14h15: Ca nhạc
   14h25: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ – tập 4
   14h45: Chuyên mục Thế trận lòng dân
   15h00: Bài chòi về Bảo hiểm xã hội tự nguyện
   15h35: Xây dựng nông thôn mới
   15h50: Bản tin tiếng Anh
   16h00: Giai điệu vượt thời gian: Quảng Nam quê hương tôi
   16h30: Giai điệu tuổi thơ: Bài hát yêu thích
   16h50: Ca nhạc
   17h00: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 13
   17h45: Mỗi xã một sản phẩm
   18h00: Cải cách hành chính
   18h10: Phòng chống các bệnh lý về mắt
   18h30: Thời sự QRT
   19h00: Thời sự VTV
   19h40: Thông báo quảng cáo
   19h45: Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
   20h00: Sâm Ngọc Linh – sâm Việt Nam
   20h05: Phim truyện Việt Nam: Dốc sương mù – tập 25
   20h50: Phim truyện Hàn Quốc: Vòng xoáy số phận – phần 1, tập 7
   21h35: Tạp chí Văn hóa thế giới
   21h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   22h00: Bản tin Thời sự cuối ngày
   22h10: Giai điệu Bolero
   22h30: Phim tài liệu: Hành trình đổi mới sáng tạo – tập 6