CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 25/4 ĐẾN 1/5/2022

   0

   Thứ hai ngày 25/4/2022
   5h30: Giới thiệu chương trình
   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
   5h40: Giai điệu Bolero
   6h00: Thông tin ngày mới
   6h30: Bản tin Tài chính thị trường
   6h35: Cải cách hành chính
   6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
   7h00: Mỗi xã một sản phẩm
   7h15: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 14
   8h00: Văn học nghệ thuật: Hoạt động nghệ thuật quần chúng góp phần nuôi dưỡng
   nghệ thuật bài chòi xứ Quảng
   8h15: Tạp chí Văn hóa thế giới
   8h30: Thông tin ngày mới
   9h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 13
   9h45: Bạn có biết: Gỏi hàu sốt Thái
   10h00: Ca nhạc quốc tế: Gặp lại ban nhạc Air Supply
   10h25: Phim truyện Việt Nam: Chạm vào hạnh phúc – tập 1
   11h15: Thời sự QRT
   11h30: Thể thao trong ngày
   11h40: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 15
   12h25: Phim truyện Việt Nam: Chạm vào hạnh phúc – tập 2
   13h15: Xây dựng nông thôn mới
   13h30: Nhịp cầu âm nhạc
   13h45: Tạp chí thiếu nhi: Tam Kỳ – thành phố xanh
   14h00: Thời sự QRT
   14h15: Thể thao trong ngày
   14h25: Giai điệu tuổi thơ: Giới thiệu một số giọng ca nhi đồng thành phố Tam Kỳ
   14h45: Cải cách hành chính
   15h00: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 15
   15h50: Mỗi xã một sản phẩm
   16h05: Ca nhạc: Quê hương ba miền
   16h30: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 8
   16h50: Ca nhạc
   17h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 14
   17h45: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
   18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế

   18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
   18h30: Thời sự QRT
   19h00: Thời sự VTV
   19h45: Tài nguyên và môi trường
   20h00: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 25
   20h50: Phim truyện Đài Loan: Bà trùm – tập 31
   21h40: Đất và người xứ Quảng: Cẩm Thanh đi lên từ truyền thống
   22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   22h10: Thể thao trong ngày
   22h15: Bản tin Thời sự cuối ngày
   22h20: Giai điệu Bolero
   22h40: Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – biên niên sử truyền hình (tập 89)
   Thứ ba ngày 26/4/2022
   5h30: Giới thiệu chương trình
   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
   5h40: Giai điệu Bolero
   6h00: Thông tin ngày mới
   6h30: Bản tin Tài chính thị trường
   6h35: Tài nguyên và môi trường
   6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   7h00: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
   7h15: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 15
   8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
   8h15: Cải cách hành chính
   8h30: Thông tin ngày mới
   9h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 14
   9h45: Đất và người xứ Quảng: Cẩm Thanh đi lên từ truyền thống
   10h00: Ca nhạc: Ngẫu hứng giao duyên
   10h25: Phim truyện Đài Loan: Bà trùm – tập 31
   11h15: Thời sự QRT
   11h30: Thể thao trong ngày
   11h40: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 16
   12h25: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 25
   13h15: Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – biên niên sử truyền hình (tập 89)
   13h40: Ca nhạc quốc tế: Gặp lại ban nhạc Air Supply
   14h00: Thời sự QRT
   14h15: Thể thao trong ngày

   14h25: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 8
   14h45: Tài nguyên và môi trường
   15h00: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 16
   15h50: Đất và người xứ Quảng: Cẩm Thanh đi lên từ truyền thống
   16h05: Nhịp cầu âm nhạc
   16h30: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 9
   16h50: Ca nhạc
   17h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   17h15: THTT kết quả XSKT tỉnh Quảng Nam
   17h30: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 15
   18h15: Sức khỏe cho mọi người
   18h30: Thời sự QRT
   19h00: Thời sự VTV
   19h45: Bảo tồn đa dạng sinh học Vườn quốc gia Sông Thanh
   20h00: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 26
   20h50: Phim truyện Đài Loan: Bà trùm – tập 32
   21h40: Kinh tế: Quảng Nam phát triển du lịch xanh
   21h55: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   22h10: Thể thao trong ngày
   22h15: Bản tin Thời sự cuối ngày
   22h20: Giai điệu Bolero
   22h40: Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – biên niên sử truyền hình (tập 90)
   Thứ tư ngày 27/4/2022
   5h30: Giới thiệu chương trình
   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
   5h40: Giai điệu Bolero
   6h00: Thông tin ngày mới
   6h30: Bản tin Tài chính thị trường
   6h35: Bảo tồn đa dạng sinh học Vườn quốc gia Sông Thanh
   6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   7h00: Văn học nghệ thuật: Hoạt động nghệ thuật quần chúng góp phần nuôi dưỡng
   nghệ thuật bài chòi xứ Quảng
   7h15: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 16
   8h00: Sức khỏe cho mọi người
   8h15: Kinh tế: Quảng Nam phát triển du lịch xanh
   8h30: Thông tin ngày mới
   9h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 15

   9h45: Tạp chí Thiếu nhi: Tam Kỳ – đô thị xanh
   10h00: Dân ca nhạc cổ: Gò Công tình thắm duyên nồng – phần 2
   10h25: Phim truyện Đài Loan: Bà trùm – tập 32
   11h15: Thời sự QRT
   11h30: Thể thao trong ngày
   11h40: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 17
   12h25: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 26
   13h10: Tài nguyên và môi trường
   13h25: Ca nhạc: Ngẫu hứng giao duyên
   13h45: Đất và người xứ Quảng: Cẩm Thanh đi lên từ truyền thống
   14h00: Thời sự QRT
   14h15: Thể thao trong ngày
   14h25: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 9
   14h45: Bảo tồn đa dạng sinh học Vườn quốc gia Sông Thanh
   15h00: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 17
   15h50: Kinh tế: Quảng Nam phát triển du lịch xanh
   16h05: Ca nhạc quốc tế: Gặp lại ban nhạc Air Supply
   16h30: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 10
   16h50: Ca nhạc
   17h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 16
   17h45: Trang địa phương: huyện Hiệp Đức
   18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   18h10: Quốc phòng toàn dân
   18h30: Thời sự QRT
   19h00: Thời sự VTV
   19h45: Phim tài liệu: Hiệp Đức – vẻ vang một vùng đất
   20h10: Tinh hoa Sâm Việt
   20h15: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 27
   21h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu nhiệm màu – tập 1
   21h45: Chuyên mục Văn hóa, thể thao, du lịch
   22h00: Nhịp điệu cuộc sống: Đôi bàn tay khéo léo
   22h15: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   22h25: Thể thao trong ngày
   22h30: Bản tin Thời sự cuối ngày
   22h40: Giai điệu Bolero

   Thứ năm ngày 28/4/2022
   5h30: Giới thiệu chương trình
   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
   5h40: Giai điệu Bolero
   6h00: Thông tin ngày mới
   6h30: Bản tin Tài chính thị trường
   6h35: Chuyên mục Văn hóa, thể thao, du lịch
   6h50: Tinh hoa Sâm Việt
   7h00: Phim tài liệu: Hiệp Đức – vẻ vang một vùng đất
   7h30: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 17
   8h15: Quốc phòng toàn dân
   8h30: Thông tin ngày mới
   9h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 16
   9h45: Nhịp điệu cuộc sống: Đôi bàn tay khéo léo
   10h00: Ca nhạc: Quảng Nam quê hương tôi
   10h25: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu nhiệm màu – tập 1
   11h15: Thời sự QRT
   11h30: Thể thao trong ngày
   11h40: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 18
   12h25: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 27
   13h10: Bảo tồn đa dạng sinh học Vườn quốc gia Sông Thanh
   13h25: Dân ca nhạc cổ: Gò Công tình thắm duyên nồng – phần 2
   13h45: Kinh tế: Quảng Nam phát triển du lịch xanh
   14h00: Thời sự QRT
   14h15: Thể thao trong ngày
   14h25: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 10
   14h45: Chuyên mục Văn hóa, thể thao, du lịch
   15h00: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 18
   15h50: Nhịp điệu cuộc sống: Đôi bàn tay khéo léo
   16h05: Ca nhạc: Ngẫu hứng giao duyên
   16h30: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 11
   16h50: Chuyên đề tiếng Anh
   17h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 17
   17h45: Trang địa phương: huyện Tây Giang
   18h00: Chuyên đề thành phố Tam Kỳ
   18h10: An ninh Quảng Nam
   18h30: Thời sự QRT

   19h00: Thời sự VTV
   19h45: THTT Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập huyện Hiệp Đức
   21h35: Đại biểu dân cử với cử tri
   21h50: Chuyên đề tiếng Anh
   22h00: Chuyên đề thành phố Tam Kỳ
   22h10: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   22h20: Thể thao trong ngày
   22h25: Bản tin Thời sự cuối ngày
   22h30: Giai điệu Bolero
   22h50: Phim tài liệu: Biệt động Sài Gòn – tập 1

    

   Thứ sáu ngày 29/4/2022
   5h30: Giới thiệu chương trình
   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
   5h40: Giai điệu Bolero
   6h00: Thông tin ngày mới
   6h30: Bản tin Tài chính thị trường
   6h35: Đại biểu dân cử với cử tri
   6h50: Bản tin miền Trung- Tây Nguyên và tin quốc tế
   7h00: Trang địa phương: huyện Tây Giang
   7h15: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 18
   8h00: An ninh Quảng Nam
   8h15: Chuyên đề thành phố Tam Kỳ
   8h30: Thông tin ngày mới
   9h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 17
   9h45: Chuyên đề tiếng Anh
   10h00: Giai điệu vượt thời gian: Bài ca thống nhất
   10h25: Phim truyện Việt Nam: Chạm vào hạnh phúc – tập 3
   11h15: Thời sự QRT
   11h30: Thể thao trong ngày
   11h40: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 19
   12h25: Phim truyện Việt Nam: Chạm vào hạnh phúc – tập 4
   13h10: Chuyên mục Văn hóa, thể thao, du lịch
   13h25: Ca nhạc: Quảng Nam quê hương tôi
   13h45: Nhịp điệu cuộc sống: Đôi bàn tay khéo léo
   14h00: Thời sự QRT
   14h15: Thể thao trong ngày
   14h25: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 11
   14h45: Đại biểu dân cử với cử tri
   15h00: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 19
   15h50: Chuyên đề thành phố Tam Kỳ
   16h05: Dân ca nhạc cổ: Gò Công tình thắm duyên nồng – phần 2
   16h30: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 12
   16h50: Ca nhạc
   17h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 18
   17h45: Văn học nghệ thuật: Hoạt động nghệ thuật quần chúng góp phần nuôi dưỡng
   nghệ thuật bài chòi xứ Quảng
   18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế

   18h10: Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
   18h30: Thời sự QRT
   18h53: Thông báo, quảng cáo
   19h00: Thời sự VTV
   19h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
   20h00: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 28
   20h50: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu nhiệm màu – tập 2
   21h35: Truyền hình tiếng Cơ Tu
   21h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   22h00: Thể thao trong ngày
   22h05: Bản tin Thời sự cuối ngày
   22h10: Giai điệu Bolero
   22h30: Phim tài liệu: Biệt động Sài Gòn – tập 2
   Thứ bảy ngày 30/4/2022
   5h30: Giới thiệu chương trình
   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
   5h40: Giai điệu Bolero
   6h00: Thông tin ngày mới
   6h30: Bản tin Tài chính thị trường
   6h35: Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
   6h50: Phim tài liệu: Hiệp Đức – vẻ vang một vùng đất
   7h15: Văn học nghệ thuật: Hoạt động nghệ thuật quần chúng góp phần nuôi dưỡng
   nghệ thuật bài chòi xứ Quảng
   7h30: Tiếp sóng THTT Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ – thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
   10h00: Tiếng hát đất Quảng: Bài ca quê hương
   10h25: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu nhiệm màu – tập 2
   11h15: Thời sự QRT
   11h30: Thể thao trong ngày
   11h40: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 20
   12h25: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 28
   13h15: Chuyên đề tiếng Anh
   13h30: Giai điệu vượt thời gian: Bài ca thống nhất
   13h50: Chuyên đề thành phố Tam Kỳ
   14h00: Thời sự QRT
   14h15: Thể thao trong ngày
   14h25: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 12

   14h45: Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
   15h00: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 20
   15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
   16h05: Ca nhạc: Quảng Nam quê hương tôi
   16h30: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 13
   16h50: Ca nhạc
   17h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 19
   17h45: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   18h00: Truyền hình Nhân đạo
   18h10: Xây dựng nông thôn mới
   18h30: Thời sự QRT
   18h53: Thông báo, quảng cáo
   19h00: THTT Đêm nhạc Trịnh Công Sơn: HOIAN’ D’OR – Nối miền Di sản
   22h00: Cho ngày mai tươi sáng
   22h15: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
   22h20: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   22h30: Thể thao trong ngày
   22h35: Bản tin Thời sự cuối ngày
   22h40: Giai điệu Bolero
   Chủ nhật ngày 1/5/2022
   5h30: Giới thiệu chương trình
   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
   5h40: Giai điệu Bolero
   6h00: Thông tin ngày mới
   6h30: Bản tin Tài chính thị trường
   6h35: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
   6h40: Cho ngày mai tươi sáng
   6h55: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   7h00: Truyền hình Nhân đạo
   7h15: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 20
   8h00: Xây dựng nông thôn mới
   8h15: Tạp chí Văn hóa thế giới
   8h30: Thông tin ngày mới
   9h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 19
   9h45: Kiến thức cuộc sống: Hoạt động trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc
   10h00: Nhịp cầu âm nhạc
   10h25: Phim truyện Việt Nam: Chuyện nhà Sung Túc – tập 1

   11h15: Thời sự QRT
   11h35: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 21
   12h25: Phim truyện Việt Nam: Chuyện nhà Sung Túc – tập 2
   13h10: Truyền hình Nhân đạo
   13h25: Ca nhạc: Đất nước trọn niềm vui
   13h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
   14h00: Thời sự QRT
   14h20: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 13
   14h45: Cho ngày mai tươi sáng
   15h00: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 21
   15h50: Xây dựng nông thôn mới
   16h05: Giai điệu vượt thời gian: Bài ca thống nhất
   16h30: Giai điệu tuổi thơ: Giới thiệu một số giọng ca nhi đồng thành phố Tam Kỳ
   16h50: Ca nhạc
   17h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 20
   17h45: Phổ biến giáo dục pháp luật
   18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   18h10: Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam với cử tri
   18h30: Thời sự QRT
   19h00: Thời sự VTV
   19h45: Thông báo, quảng cáo
   19h50: Giới thiệu sản phẩm Ocop Quảng Nam
   20h00: Sâm Ngọc Linh – sâm Việt Nam
   20h05: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 29
   20h55: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu nhiệm màu – tập 3
   21h45: Tiếng hát đất Quảng: Bài ca quê hương
   22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   22h15: Bản tin Thời sự cuối ngày
   22h20: Giai điệu Bolero
   22h40: Phim tài liệu: Biệt động Sài Gòn – tập 3