CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM (TỪ 22/5 ĐẾN 28/5/2023)

   0

   Thứ hai ngày 22/5/2023
   5h30: Giới thiệu chương trình
   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
   5h40: Giai điệu Bolero
   6h00: Thông tin ngày mới
   6h30: Bản tin Tài chính thị trường
   6h35: Ocop – thương hiệu xứ Quảng
   6h50: Sâm Ngọc Linh – sâm Việt Nam
   6h55: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
   7h00: Phổ biến, giáo dục pháp luật
   7h15: Phim truyện Trung Quốc: Thông thiên địch nhân kiệt – tập 33
   8h00: Cựu chiến binh Quảng Nam
   8h15: Sắc màu cuộc sống: Cuộc hội ngộ của gốm …
   8h30: Thông tin ngày mới
   9h00: Phim truyện Việt Nam: Nỗi đau của hạnh phúc – tập 19
   9h45: Bản tin Chính phủ tuần qua
   10h00: Ca nhạc quốc tế: Những bông hồng nhạc đồng quê
   10h20: Phim truyện Trung Quốc: Trả lại thế giới cho em – tập 1
   11h15: Thời sự QRT
   11h35: Phim truyện Trung Quốc: Thông thiên địch nhân kiệt – tập 34
   12h20: Phim truyện Việt Nam: Bong bóng hôn nhân – tập 30
   13h10: Phim tài liệu: Bác Hồ với các kỳ đại hội Đảng – tập 2
   13h40: Nhịp cầu âm nhạc
   14h00: Thời sự QRT
   14h15: Ca nhạc
   14h25: Giai điệu tuổi thơ: Những ca khúc viết về Bác dành cho thiếu nhi
   14h45: Ocop – thương hiệu xứ Quảng
   15h00: Phim truyện Trung Quốc: Thông thiên địch nhân kiệt – tập 34
   15h50: Cựu chiến binh Quảng Nam
   16h05: Ca nhạc: Tiếng hát ca sĩ Thanh Quý
   16h30: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ – tình yêu diệu kỳ – tập 7
   16h50: Ca nhạc
   17h00: Phim truyện Việt Nam: Nỗi đau của hạnh phúc – tập 20
   17h45: Trang địa phương: huyện Phú Ninh
   18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
   18h30: Thời sự QRT
   19h00: Thời sự VTV
   19h40: Thông báo quảng cáo
   19h45: Tài nguyên và môi trường
   20h00: Phim truyện Việt Nam: Say nắng – tập 1
   20h50: Phim truyện Trung Quốc: Trả lại thế giới cho em – tập 2
   21h35: Đất và người xứ Quảng: Hương Trà – làng trong phố
   21h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   22h00: Bản tin Thời sự cuối ngày
   22h10: Giai điệu Bolero
   22h30: Phim tài liệu: Bác Hồ với các kỳ đại hội Đảng – tập 3
   Thứ ba ngày 23/5/2023
   5h30: Giới thiệu chương trình
   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
   5h40: Giai điệu Bolero
   6h00: Thông tin ngày mới
   6h30: Bản tin Tài chính thị trường
   6h35: Tài nguyên và môi trường
   6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   7h00: Trang địa phương: huyện Phú Ninh
   7h15: Phim truyện Trung Quốc: Thông thiên địch nhân kiệt – tập 34
   8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
   8h15: Phổ biến, giáo dục pháp luật
   8h30: Thông tin ngày mới
   9h00: Phim truyện Việt Nam: Nỗi đau của hạnh phúc – tập 20
   9h45: Đất và người xứ Quảng: Hương Trà – làng trong phố
   10h00: Ca nhạc: Tình anh
   10h20: Phim truyện Trung Quốc: Trả lại thế giới cho em – tập 2
   11h15: Thời sự QRT
   11h35: Phim truyện Trung Quốc: Thông thiên địch nhân kiệt – tập 35
   12h20: Phim truyện Việt Nam: Say nắng – tập 1
   13h10: Phim tài liệu: Bác Hồ với các kỳ đại hội Đảng – tập 3
   13h40: Ca nhạc quốc tế: Những bóng hồng nhạc đồng quê
   14h00: Thời sự QRT
   14h15: Ca nhạc
   14h25: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ – tình yêu diệu kỳ – tập 7
   14h45: Tài nguyên và môi trường
   15h00: Phim truyện Trung Quốc: Thông thiên địch nhân kiệt – tập 35
   15h50: Đất và người xứ Quảng: Hương Trà – làng trong phố
   16h05: Nhịp cầu âm nhạc
   16h30: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ – tình yêu diệu kỳ – tập 8
   16h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   17h00: Tạp chí Thiếu nhi: Khơi dậy tình yêu của học sinh đối với tiếng Việt
   17h15: THTT kết quả XSKT tỉnh Quảng Nam
   17h30: Phim truyện Việt Nam: Nỗi đau của hạnh phúc – tập 21
   18h15: Sức khỏe cho mọi người
   18h30: Thời sự QRT
   19h00: Thời sự VTV
   19h40: Thông báo quảng cáo
   19h45: Kinh tế: Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất
   20h00: Phim truyện Việt Nam: Say nắng – tập 2
   20h50: Phim truyện Trung Quốc: Trả lại thế giới cho em – tập 3
   21h35: Kiến thức cuộc sống: Sen và những tác dụng sức khỏe từ cây sen
   21h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   22h00: Bản tin Thời sự cuối ngày
   22h10: Giai điệu Bolero
   22h30: Phim tài liệu: Bác Hồ với các kỳ đại hội Đảng – tập 4
   Thứ tư ngày 24/5/2023
   5h30: Giới thiệu chương trình
   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
   5h40: Giai điệu Bolero
   6h00: Thông tin ngày mới
   6h30: Bản tin Tài chính thị trường
   6h35: Kinh tế: Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất
   6h50: Bản tin miền Trung – Tây nguyên và tin quốc tế
   7h00: Sắc màu cuộc sống: Cuộc hội ngộ của gốm …
   7h15: Phim truyện Trung Quốc: Thông thiên địch nhân kiệt – tập 35
   8h00: Sức khỏe cho mọi người
   8h15: Tạp chí Văn nghệ xứ Quảng
   8h30: Thông tin ngày mới
   9h00: Phim truyện Việt Nam: Nỗi đau của hạnh phúc – tập 21
   9h45: Tạp chí Thiếu nhi: Khơi dậy tình yêu của học sinh đối với tiếng Việt
   10h00: Dân ca nhạc cổ: Người ơi người ở đừng về
   10h20: Phim truyện Trung Quốc: Trả lại thế giới cho em – tập 3
   11h15: Thời sự QRT
   11h35: Phim truyện Trung Quốc: Thông thiên địch nhân kiệt – tập 36
   12h20: Phim truyện Việt Nam: Say nắng – tập 2
   13h10: Phim tài liệu: Bác Hồ với các kỳ đại hội Đảng – tập 4
   13h40: Ca nhạc: Tình anh
   14h00: Thời sự QRT
   14h15: Ca nhạc
   14h25: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ – tình yêu diệu kỳ – tập 8
   14h45: Sắc màu cuộc sống: Cuộc hội ngộ của gốm …
   15h00: Phim truyện Trung Quốc: Thông thiên địch nhân kiệt – tập 36
   15h50: Kinh tế: Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất
   16h05: Ca nhạc quốc tế: Những bóng hồng nhạc đồng quê
   16h30: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ – tình yêu diệu kỳ – tập 9
   16h50: Ca nhạc
   17h00: Phim truyện Việt Nam: Nỗi đau của hạnh phúc – tập 22
   17h45: Trang địa phương: huyện Hiệp Đức
   18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   18h10: Quốc phòng toàn dân
   18h30: Thời sự QRT
   19h00: Thời sự VTV
   19h45: Chuyên mục Văn hóa, thể thao, du lịch
   20h00: Tinh hoa Sâm Việt
   20h05: Phim truyện Việt Nam: Say nắng – tập 3
   20h50: Phim truyện Trung Quốc: Trả lại thế giới cho em – tập 4
   21h35: Nhịp điệu cuộc sống: Những làng quê đáng sống
   21h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   22h00: Bản tin Thời sự cuối ngày
   22h10: Giai điệu Bolero
   22h30: Phim tài liệu: Bác Hồ với các kỳ đại hội Đảng – tập 5
   Thứ năm ngày 25/5/2023
   5h30: Giới thiệu chương trình
   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
   5h40: Giai điệu Bolero
   6h00: Thông tin ngày mới
   6h30: Bản tin Tài chính thị trường
   6h35: Chuyên mục Văn hóa, thể thao, du lịch
   6h50: Tinh hoa Sâm Việt
   6h55: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   7h00: Trang địa phương: huyện Hiệp Đức
   7h15: Phim truyện Trung Quốc: Thông thiên địch nhân kiệt – tập 36
   8h00: Quốc phòng toàn dân
   8h15: Nhịp điệu cuộc sống: Những làng quê đáng sống
   8h30: Thông tin ngày mới
   9h00: Phim truyện Việt Nam: Nỗi đau của hạnh phúc – tập 22
   9h45: Kiến thức cuộc sống: Sen và những tác dụng sức khỏe từ cây sen
   10h00: Ca nhạc: Ân tình mẹ
   10h20: Phim truyện Trung Quốc: Trả lại thế giới cho em – tập 4
   11h15: Thời sự QRT
   11h35: Phim truyện Trung Quốc: Thông thiên địch nhân kiệt – tập 37
   12h20: Phim truyện Việt Nam: Say nắng – tập 3
   13h10: Phim tài liệu: Bác Hồ với các kỳ đại hội Đảng – tập 5
   13h40: Dân ca nhạc cổ: Người ơi người ở đừng về
   14h00: Thời sự QRT
   14h15: Ca nhạc
   14h25: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ – tình yêu diệu kỳ – tập 9
   14h45: Chuyên mục Văn hóa, thể thao, du lịch
   15h00: Phim truyện Trung Quốc: Thông thiên địch nhân kiệt – tập 37
   15h50: Nhịp điệu cuộc sống: Những làng quê đáng sống
   16h05: Ca nhạc: Tình anh
   16h30: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ – tình yêu diệu kỳ – tập 10
   16h50: Chuyên đề tiếng Anh
   17h00: Phim truyện Việt Nam: Nỗi đau của hạnh phúc – tập 23
   17h45: Trang địa phương: huyện Tây Giang
   18h00: Chuyên đề thành phố Tam Kỳ
   18h10: An ninh Quảng Nam
   18h30: Thời sự QRT
   19h00: Thời sự VTV
   19h40: Thông báo quảng cáo
   19h45: Đại biểu dân cử với cử tri
   20h00: Phim truyện Việt Nam: Say nắng – tập 4
   20h50: Phim truyện Trung Quốc: Trả lại thế giới cho em – tập 5
   21h35: Chuyên đề tiếng Anh
   21h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   22h00: Bản tin Thời sự cuối ngày
   22h10: Giai điệu Bolero
   22h30: Phim tài liệu: Bác Hồ với các kỳ đại hội Đảng – tập 6
   Thứ sáu ngày 26/5/2023
   5h30: Giới thiệu chương trình
   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
   5h40: Giai điệu Bolero
   6h00: Thông tin ngày mới
   6h30: Bản tin Tài chính thị trường
   6h35: Đại biểu dân cử với cử tri
   6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   7h00: Trang địa phương: huyện Tây Giang
   7h15: Phim truyện Trung Quốc: Thông thiên địch nhân kiệt – tập 37
   8h00: An ninh Quảng Nam
   8h15: Chuyên đề thành phố Tam Kỳ
   8h30: Thông tin ngày mới
   9h00: Phim truyện Việt Nam: Nỗi đau của hạnh phúc – tập 23
   9h45: Chuyên đề tiếng Anh
   10h00: Giai điệu vượt thời gian: Nỗi nhớ và tình yêu
   10h20: Phim truyện Trung Quốc: Trả lại thế giới cho em – tập 5
   11h15: Thời sự QRT
   11h35: Phim truyện Trung Quốc: Thông thiên địch nhân kiệt – tập 38
   12h20: Phim truyện Việt Nam: Say nắng – tập 4
   13h10: Phim tài liệu: Bác Hồ với các kỳ đại hội Đảng – tập 6
   13h40: Ca nhạc: Ân tình mẹ
   14h00: Thời sự QRT
   14h15: Ca nhạc
   14h25: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ – tình yêu diệu kỳ – tập 10
   14h45: Đại biểu dân cử với cử tri
   15h00: Phim truyện Trung Quốc: Thông thiên địch nhân kiệt – tập 38
   15h50: Chuyên đề thành phố Tam Kỳ
   16h05: Dân ca nhạc cổ: Người ơi người ở đừng về
   16h30: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ – tập 5
   16h50: Ca nhạc
   17h00: Phim truyện Việt Nam: Nỗi đau của hạnh phúc – tập 24
   17h45: Trang địa phương: thị xã Điện Bàn
   18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   18h10: Truyền hình Thanh niên
   18h30: Thời sự QRT
   19h00: Thời sự VTV
   19h40: Thông báo quảng cáo
   19h45: Khu Kinh tế Mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
   20h00: Phim truyện Việt Nam: Say nắng – tập 5
   20h50: Phim truyện Trung Quốc: Trả lại thế giới cho em – tập 6
   21h35: Truyền hình tiếng Cơ Tu
   21h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   22h00: Bản tin Thời sự cuối ngày
   22h10: Giai điệu Bolero
   22h30: Phim tài liệu: Việt Nam – thời đại Hồ Chí Minh, biên niên sử truyền hình (tập 17)


   Thứ bảy ngày 27/5/2023
   5h30: Giới thiệu chương trình
   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
   5h40: Giai điệu Bolero
   6h00: Thông tin ngày mới
   6h30: Bản tin Tài chính thị trường
   6h35: Khu Kinh tế Mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
   6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   7h00: Trang địa phương: thị xã Điện Bàn
   7h15: Phim truyện Trung Quốc: Thông thiên địch nhân kiệt – tập 38
   8h00: Truyền hình Thanh niên
   8h15: Chuyên đề tiếng Anh
   8h30: Thông tin ngày mới
   9h00: Phim truyện Việt Nam: Nỗi đau của hạnh phúc – tập 24
   9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
   10h00: Tiếng hát đất Quảng: Tâm tình người Quảng xa quê
   10h20: Phim truyện Trung Quốc: Trả lại thế giới cho em – tập 6
   11h15: Thời sự QRT
   11h35: Phim truyện Trung Quốc: Thông thiên địch nhân kiệt – tập 39
   12h20: Phim truyện Việt Nam: Say nắng – tập 5
   13h10: Bạn có biết: Cơm chiên cung đình
   13h25: Giai điệu vượt thời gian: Nỗi nhớ và tình yêu
   13h45: Đất và người xứ Quảng: Hương Trà – làng trong phố
   14h00: Thời sự QRT
   14h15: Ca nhạc
   14h25: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ – tập 11
   14h45: Khu Kinh tế Mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
   15h00: Phim truyện Trung Quốc: Thông thiên địch nhân kiệt – tập 39
   15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
   16h05: Tiếng hát đất Quảng: Tâm tình người Quảng xa quê
   16h30: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ – tình yêu diệu kỳ – tập 12
   16h50: Bản tin tiếng Anh
   17h00: Phim truyện Việt Nam: Nỗi đau của hạnh phúc – tập 25
   17h45: Trang địa phương: huyện Bắc Trà My
   18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   18h10: Xây dựng nông thôn mới
   18h30: Thời sự QRT

   18h53: Thông báo, quảng cáo
   19h00: Thời sự VTV
   19h45: Cho ngày mai tươi sáng
   20h00: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
   20h05: Phim truyện Việt Nam: Say nắng – tập 6
   20h50: Phim truyện Trung Quốc: Trả lại thế giới cho em – tập 7
   21h35: Văn học nghệ thuật: Trót yêu câu hát nên đời đắm say
   21h50: Bản tin tiếng Anh
   22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   22h10: Bản tin Thời sự cuối ngày
   22h20: Giai điệu Bolero
   22h30: Phim tài liệu: Việt Nam – thời đại Hồ Chí Minh, biên niên sử truyền hình (tập 18)
   Chủ nhật ngày 28/5/2023
   5h30: Giới thiệu chương trình
   5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
   5h40: Giai điệu Bolero
   6h00: Thông tin ngày mới
   6h30: Bản tin Tài chính thị trường
   6h35: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
   6h40: Cho ngày mai tươi sáng
   6h55: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
   7h00: Trang địa phương: huyện Bắc Trà My
   7h15: Phim truyện Trung Quốc: Thông thiên địch nhân kiệt – tập 39
   8h00: Xây dựng nông thôn mới
   8h15: Bản tin tiếng Anh
   8h30: Thông tin ngày mới
   9h00: Phim truyện Việt Nam: Nỗi đau của hạnh phúc – tập 25
   9h45: Bạn có biết: Cơm chiên cung đình
   10h00: Nhịp cầu âm nhạc
   10h20: Trung Quốc: Trả lại thế giới cho em – tập 7
   11h15: Thời sự QRT
   11h35: Phim truyện Trung Quốc: Thông thiên địch nhân kiệt – tập 40
   12h20: Phim truyện Việt Nam: Say nắng – tập 6
   13h10: Văn học nghệ thuật: Trót yêu câu hát nên đời đắm say
   13h25: Ca nhạc: Tiếng hát ca sĩ Ngọc Liên
   13h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
   14h00: Thời sự QRT
   14h15: Ca nhạc
   14h25: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ – tình yêu diệu kỳ – tập 12
   14h45: Cho ngày mai tươi sáng
   15h00: Phim truyện Trung Quốc: Thông thiên địch nhân kiệt – tập 40
   15h50: Xây dựng nông thôn mới
   16h05: Giai điệu vượt thời gian: Nỗi nhớ và tình yêu
   16h30: Giai điệu tuổi thơ: Về miền dân ca
   16h50: Ca nhạc
   17h00: Phim truyện Việt Nam: Nỗi đau của hạnh phúc – tập 26
   17h45: Cải cách hành chính
   18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   18h10: Giáo dục đạo đức lối sống – phòng, chống bạo lực gia đình
   18h30: Thời sự QRT
   19h00: Thời sự VTV
   19h45: Tuyên truyền Nghị quyết 35 phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại
   20h00: Sâm Ngọc Linh – Sâm Việt Nam
   20h05: Phim truyện Việt Nam: Say nắng – tập 7
   20h50: Phim truyện Trung Quốc: Trả lại thế giới cho em – tập 8
   21h40: Tiếng hát đất Quảng: Tâm tình người Quảng xa quê
   22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
   22h10: Bản tin Thời sự cuối ngày
   22h20: Giai điệu Bolero
   22h40: Phim tài liệu: Việt Nam – thời đại Hồ Chí Minh, biên niên sử truyền hình (tập 19)