Trang chủLịch phát sóng hằng tuần

  Lịch phát sóng hằng tuần

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 20.3 ĐẾN 26.3.2023

  Thứ hai ngày 20/3/20235h30: Giới thiệu chương trình5h35: Bài tập thể dục buổi sáng5h40: Giai điệu Bolero6h00: Thông tin ngày mới6h30: Bản tin Tài...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 03.2023(TỪ 20.3.2023 – 26.3.2023)

  Thứ Hai ngày 20.3.20235h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM (TỪ NGÀY 13/3 ĐẾN 19/3/2023)

  Thứ hai ngày 13/3/20235h30: Giới thiệu chương trình5h35: Bài tập thể dục buổi sáng5h40: Giai điệu Bolero6h00: Thông tin ngày mới6h30: Bản tin Tài...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 03.2023 (TỪ 13.3.2023 – 19.3.2023)

  Thứ Hai ngày 13.3.20235h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 03.2023 (TỪ 6.3.2023 – 12.3.2023)

  Thứ Hai ngày 6.3.2023 5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM (TỪ NGÀY 6/3 ĐẾN 12/3/2023)

  Thứ hai ngày 6/3/20235h30: Giới thiệu chương trình5h35: Bài tập thể dục buổi sáng5h40: Giai điệu Bolero6h00: Thông tin ngày mới6h30: Bản tin Tài...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 02.2023 (TỪ 27.2.2023 – 5.3.2023)

  Thứ Hai ngày 27.2.20235h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM (TỪ 27/2 ĐẾN 5/3 2023)

  Thứ hai ngày 27/2/20235h30: Giới thiệu chương trình5h35: Bài tập thể dục buổi sáng5h40: Giai điệu Bolero6h00: Thông tin ngày mới6h30: Bản tin Tài...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 02.2023 (TỪ 20.2.2023 – 26.2.2023)

  Thứ Hai ngày 20.2.20235h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóngGiới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo,...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM (TỪ 20/2 ĐẾN 26/2/2023)

  Thứ hai ngày 20/2/20235h30: Giới thiệu chương trình5h35: Bài tập thể dục buổi sáng5h40: Giai điệu Bolero6h00: Thông tin ngày mới6h30: Bản tin Tài...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 02.2023 (TỪ 13.2.2023 – 19.2.2023)

  Thứ Hai ngày 13.2.20235h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóngGiới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo,...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM (TỪ 13/2 ĐẾN 19/2/2023)

  Thứ hai ngày 13/2/20235h30: Giới thiệu chương trình5h35: Bài tập thể dục buổi sáng5h40: Giai điệu Bolero6h00: Thông tin ngày mới6h30: Bản tin Tài...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 02.2023 (TỪ 6.2.2023 – 12.2.2023)

  Thứ Hai ngày 6.2.20235h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóngGiới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo,...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM (TỪ NGÀY 6/2 ĐẾN 12/2/2023)

  Thứ hai ngày 6/2/20235h30: Giới thiệu chương trình5h35: Bài tập thể dục buổi sáng5h40: Giai điệu Bolero6h00: Thông tin ngày mới6h30: Bản tin Tài...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM (TỪ 30/1 ĐẾN 5/2/2023)

  Thứ hai ngày 30/1/20235h30: Giới thiệu chương trình5h35: Bài tập thể dục buổi sáng5h40: Giai điệu Bolero6h00: Thông tin ngày mới6h30: Bản tin Tài...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 02.2023(TỪ 30.1.2023 – 5.2.2023)

  Thứ Hai ngày 30.1.20235h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóngGiới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo,...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM (từ 22.1 đến 29.1.2022)

  Thứ hai ngày 23/1/2023 (mùng 2 tết)5h30: Giới thiệu chương trình5h35: Bài tập thể dục buổi sáng5h40: Giai điệu Bolero6h00: Thông tin ngày mới6h30:...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 20.1 (29 TẾT) ĐẾN 26.1 (MỒNG 5 TẾT)

  Thứ sáu ngày 20/1/2023 (29 tết)5h30: Giới thiệu chương trình5h35: Bài tập thể dục buổi sáng5h40: Giai điệu Bolero6h00: Thông tin ngày mới6h30: Bản...
  spot_img

  TIN MỚI

  spot_img
  spot_img