Trang chủLịch phát sóng hằng tuần

  Lịch phát sóng hằng tuần

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 26/9 ĐẾN 02/10/2022

  Thứ hai ngày 26/9/20225h30: Giới thiệu chương trình5h35: Bài tập thể dục buổi sáng5h40: Giai điệu Bolero6h00: Thông tin ngày mới6h30: Bản tin Tài...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 9.2022 (Từ 26.9.2022 – 02.10.2022)

  Thứ Hai ngày 26.9.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 19/9 ĐẾN 25/9/2022

    Thứ hai ngày 19/9/20225h30: Giới thiệu chương trình5h35: Bài tập thể dục buổi sáng5h40: Giai điệu Bolero6h00: Thông tin ngày mới6h30: Bản tin Tài...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 9.2022 (từ ngày 19/9 đến 25/9/2022)

  Thứ Hai ngày 19.9.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 12/9 ĐẾN 18/9/2022

    Thứ hai ngày 12/9/20225h30: Giới thiệu chương trình5h35: Bài tập thể dục buổi sáng5h40: Giai điệu Bolero6h00: Thông tin ngày mới6h30: Bản tin Tài...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 9.2022 (TỪ 12.9.2022 – 18.9.2022)

  Thứ Hai ngày 12.9.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 9.2022 (TỪ 5.9.2022 – 11.9.2022)

  Thứ Hai ngày 5.9.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết 5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 5/9 ĐẾN 11/9/2022

  Thứ hai ngày 5/9/2022 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 8.2022 (TỪ 29.8.2022 – 04.9.2022)

  Thứ Hai ngày 29.8.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết 5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 29/8 ĐẾN NGÀY 4/9/2022

  Thứ hai ngày 29/8/2022 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 22/8 ĐẾN 28/8/2022

  Thứ hai ngày 22/8/2022 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 8.2022 (TỪ 22.8.2022 – 28.8.2022)

  Thứ Hai ngày 22.8.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết 5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 15/8 ĐẾN 22/8/2021

  Thứ hai ngày 15/8/2022 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 8.2022 (TỪ 15.8.2022 – 21.8.2022)

  Thứ Hai ngày 15.8.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết 5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 8/8 ĐẾN 14/8/2022

  Thứ hai ngày 8/8/2022 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 8.2022 (TỪ 08.8.2022 – 14.8.2022)

  Thứ Hai ngày 08.8.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết 5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 1/8 ĐẾN 7/8/2022

  Thứ hai ngày 1/8/2022 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 7.2022 (TỪ 1.8.2022 – 7.8.2022)

  Thứ Hai ngày 1.8.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết 5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...
  spot_img

  TIN MỚI

  spot_img
  spot_img