Trang chủLịch phát sóng hằng tuần

  Lịch phát sóng hằng tuần

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM (Từ ngày 5-12 đến 11-12-2022)

  Thứ hai ngày 5/12/20225h30: Giới thiệu chương trình5h35: Bài tập thể dục buổi sáng5h40: Giai điệu Bolero6h00: Thông tin ngày mới6h30: Bản tin Tài...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 11.2022 (TỪ 5.12.2022 – 11.12.2022)

  Thứ Hai ngày 5.12.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM (TỪ NGÀY 28-11-2022 ĐẾN NGÀY 4-12-2022)

  Thứ hai ngày 28/11/20225h30: Giới thiệu chương trình5h35: Bài tập thể dục buổi sáng5h40: Giai điệu Bolero6h00: Thông tin ngày mới6h30: Bản tin Tài...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 11.2022 (TỪ 28.11.2022 – 04.12.2022)

  Thứ Hai ngày 28.11.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM (TỪ NGÀY 21.11.2022 – 27.11.2022)

  Thứ hai ngày 21/11/20225h30: Giới thiệu chương trình5h35: Bài tập thể dục buổi sáng5h40: Giai điệu Bolero6h00: Thông tin ngày mới6h30: Bản tin Tài...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 11.2022 (TỪ 21.11.2022-27.11.2022)

  Thứ Hai ngày 21.11.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 11.2022 (TỪ 14.11.2022 – 21.11.2022)

  Thứ Hai ngày 14.11.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM (Từ ngày 14.11 đến 20.11.2022)

  Thứ hai ngày 14/11/20225h30: Giới thiệu chương trình5h35: Bài tập thể dục buổi sáng5h40: Giai điệu Bolero6h00: Thông tin ngày mới6h30: Bản tin Tài...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM (Từ ngày 7.11 đến 13.11.2022)

  Thứ hai ngày 7/11/20225h30: Giới thiệu chương trình5h35: Bài tập thể dục buổi sáng5h40: Giai điệu Bolero6h00: Thông tin ngày mới6h30: Bản tin Tài...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 11.2022 (Từ ngày 7.11.2022 – 13.11.2022)

  Thứ Hai ngày 7.11.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

   CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM (Từ ngày 31/10 đến 6/10/2022)

  Thứ hai ngày 31/10/20225h30: Giới thiệu chương trình5h35: Bài tập thể dục buổi sáng5h40: Giai điệu Bolero6h00: Thông tin ngày mới6h30: Bản tin Tài...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 11.2022 (Từ 31.10.2022-06-11-2022)

  Thứ Hai ngày 31.10.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 10.2022 (Từ ngày 24.10 – 30.10.2022)

  Thứ Hai ngày 24.10.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM (TỪ NGÀY 24.10-30-10-2022)

  Thứ hai ngày 24/10/20225h30: Giới thiệu chương trình5h35: Bài tập thể dục buổi sáng5h40: Giai điệu Bolero6h00: Thông tin ngày mới6h30: Bản tin Tài...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM (TỪ NGÀY 17/10 ĐẾN 23/10/2022)

  Thứ hai ngày 17/10/20225h30: Giới thiệu chương trình5h35: Bài tập thể dục buổi sáng5h40: Giai điệu Bolero6h00: Thông tin ngày mới6h30: Bản tin Tài...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 10.2022 (Từ ngày 17.10.2022 – 23.10.2022)

  Thứ Hai ngày 17.10.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 10/10 ĐẾN 17/10/2022

  Thứ hai ngày 10/10/20225h30: Giới thiệu chương trình5h35: Bài tập thể dục buổi sáng5h40: Giai điệu Bolero6h00: Thông tin ngày mới6h30: Bản tin Tài...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 10.2022 (Từ ngày 10-10 đến 16-10-2022)

  Thứ Hai ngày 10.10.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...
  spot_img

  TIN MỚI

  spot_img
  spot_img