Trang chủLịch phát sóng hằng tuầnLịch phát sóng chương trình truyền hình

  Lịch phát sóng chương trình truyền hình

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 26/9 ĐẾN 02/10/2022

  Thứ hai ngày 26/9/20225h30: Giới thiệu chương trình5h35: Bài tập thể dục buổi sáng5h40: Giai điệu Bolero6h00: Thông tin ngày mới6h30: Bản tin Tài...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 19/9 ĐẾN 25/9/2022

    Thứ hai ngày 19/9/20225h30: Giới thiệu chương trình5h35: Bài tập thể dục buổi sáng5h40: Giai điệu Bolero6h00: Thông tin ngày mới6h30: Bản tin Tài...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 12/9 ĐẾN 18/9/2022

    Thứ hai ngày 12/9/20225h30: Giới thiệu chương trình5h35: Bài tập thể dục buổi sáng5h40: Giai điệu Bolero6h00: Thông tin ngày mới6h30: Bản tin Tài...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 5/9 ĐẾN 11/9/2022

  Thứ hai ngày 5/9/2022 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 29/8 ĐẾN NGÀY 4/9/2022

  Thứ hai ngày 29/8/2022 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 22/8 ĐẾN 28/8/2022

  Thứ hai ngày 22/8/2022 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 15/8 ĐẾN 22/8/2021

  Thứ hai ngày 15/8/2022 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 8/8 ĐẾN 14/8/2022

  Thứ hai ngày 8/8/2022 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 1/8 ĐẾN 7/8/2022

  Thứ hai ngày 1/8/2022 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 25/7 ĐẾN 31/7/2022

  Thứ hai ngày 25/7/2022 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 18-7 ĐẾN 24/7/2022

  Thứ hai ngày 18/7/2022 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 11/7 ĐẾN 17/7/2022

  Thứ hai ngày 11/7/2022 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 4/7 ĐẾN 10/7/2022

  Thứ hai ngày 4/7/2022 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 27/6 ĐẾN 4/7/2022

  Thứ hai ngày 27/6/2022 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 20/6 ĐẾN 26/6/2022

  Thứ hai ngày 20/6/2022 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 13/6 ĐẾN 19/6/2022

  Thứ hai ngày 13/6/2022 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 6/6 ĐẾN 12/6/2022

  Thứ hai ngày 6/6/2022 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài...

  CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 30/5 ĐẾN 5/6/2022

  Thứ hai ngày 30/5/2022 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài...
  spot_img

  TIN MỚI

  spot_img
  spot_img