Trang chủLịch phát sóng hằng tuầnLịch phát sóng chương trình phát thanh

  Lịch phát sóng chương trình phát thanh

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 9.2022 (Từ 26.9.2022 – 02.10.2022)

  Thứ Hai ngày 26.9.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 9.2022 (từ ngày 19/9 đến 25/9/2022)

  Thứ Hai ngày 19.9.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 9.2022 (TỪ 12.9.2022 – 18.9.2022)

  Thứ Hai ngày 12.9.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 9.2022 (TỪ 5.9.2022 – 11.9.2022)

  Thứ Hai ngày 5.9.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết 5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 8.2022 (TỪ 29.8.2022 – 04.9.2022)

  Thứ Hai ngày 29.8.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết 5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 8.2022 (TỪ 22.8.2022 – 28.8.2022)

  Thứ Hai ngày 22.8.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết 5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 8.2022 (TỪ 15.8.2022 – 21.8.2022)

  Thứ Hai ngày 15.8.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết 5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 8.2022 (TỪ 08.8.2022 – 14.8.2022)

  Thứ Hai ngày 08.8.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết 5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 7.2022 (TỪ 1.8.2022 – 7.8.2022)

  Thứ Hai ngày 1.8.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết 5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 7.2022 (TỪ 25.7.2022 – 31.7.2022)

  Thứ Hai ngày 25.7.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết 5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 7.2022 (TỪ 18.7.2022 – 24.7.2022)

  Thứ Hai ngày 18.7.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết 5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 7.2022 (TỪ 11.7.2022 – 17.7.2022)

  Thứ Hai ngày 11.7.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết 5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 7.2022 (TỪ 4.7.2022 – 10.7.2022)

  Thứ Hai ngày 4.7.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết 5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 6.2022 (TỪ 27.6.2022 – 03.7.2022)

  Thứ Hai ngày 27.6.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết 5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 6.2022 (TỪ 20.6.2022 – 26.6.2022)

  Thứ Hai ngày 20.6.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết 5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 6.2022 (TỪ 13.6.2022 – 19.6.2022)

   Thứ Hai ngày 13.6.2022 5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày,...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 6.2022 (TỪ 6.6.2022 – 12.6.2022)

  Thứ Hai ngày 6.6.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết 5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 6.2022 (TỪ 30.5.2022 – 5.6.2022)

  Thứ Hai ngày 30.5.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết 5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...
  spot_img

  TIN MỚI

  spot_img
  spot_img