Trang chủLịch phát sóng hằng tuầnLịch phát sóng chương trình phát thanh

  Lịch phát sóng chương trình phát thanh

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 11.2022 (TỪ 28.11.2022 – 04.12.2022)

  Thứ Hai ngày 28.11.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 11.2022 (TỪ 21.11.2022-27.11.2022)

  Thứ Hai ngày 21.11.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 11.2022 (TỪ 14.11.2022 – 21.11.2022)

  Thứ Hai ngày 14.11.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 11.2022 (Từ ngày 7.11.2022 – 13.11.2022)

  Thứ Hai ngày 7.11.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 11.2022 (Từ 31.10.2022-06-11-2022)

  Thứ Hai ngày 31.10.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 10.2022 (Từ ngày 24.10 – 30.10.2022)

  Thứ Hai ngày 24.10.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 10.2022 (Từ ngày 17.10.2022 – 23.10.2022)

  Thứ Hai ngày 17.10.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 10.2022 (Từ ngày 10-10 đến 16-10-2022)

  Thứ Hai ngày 10.10.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 10.2022 (Từ ngày 3.10.2022 – 09-10.2022)

  Thứ Hai ngày 3.10.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 9.2022 (Từ 26.9.2022 – 02.10.2022)

  Thứ Hai ngày 26.9.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 9.2022 (từ ngày 19/9 đến 25/9/2022)

  Thứ Hai ngày 19.9.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 9.2022 (TỪ 12.9.2022 – 18.9.2022)

  Thứ Hai ngày 12.9.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 9.2022 (TỪ 5.9.2022 – 11.9.2022)

  Thứ Hai ngày 5.9.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết 5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 8.2022 (TỪ 29.8.2022 – 04.9.2022)

  Thứ Hai ngày 29.8.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết 5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 8.2022 (TỪ 22.8.2022 – 28.8.2022)

  Thứ Hai ngày 22.8.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết 5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 8.2022 (TỪ 15.8.2022 – 21.8.2022)

  Thứ Hai ngày 15.8.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết 5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 8.2022 (TỪ 08.8.2022 – 14.8.2022)

  Thứ Hai ngày 08.8.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết 5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 7.2022 (TỪ 1.8.2022 – 7.8.2022)

  Thứ Hai ngày 1.8.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết 5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...
  spot_img

  TIN MỚI

  spot_img
  spot_img