Trang chủLịch phát sóng hằng tuầnLịch phát sóng chương trình phát thanh

  Lịch phát sóng chương trình phát thanh

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 03.2023(TỪ 20.3.2023 – 26.3.2023)

  Thứ Hai ngày 20.3.20235h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 03.2023 (TỪ 13.3.2023 – 19.3.2023)

  Thứ Hai ngày 13.3.20235h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 03.2023 (TỪ 6.3.2023 – 12.3.2023)

  Thứ Hai ngày 6.3.2023 5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 02.2023 (TỪ 27.2.2023 – 5.3.2023)

  Thứ Hai ngày 27.2.20235h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 02.2023 (TỪ 20.2.2023 – 26.2.2023)

  Thứ Hai ngày 20.2.20235h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóngGiới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo,...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 02.2023 (TỪ 13.2.2023 – 19.2.2023)

  Thứ Hai ngày 13.2.20235h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóngGiới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo,...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 02.2023 (TỪ 6.2.2023 – 12.2.2023)

  Thứ Hai ngày 6.2.20235h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóngGiới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo,...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 02.2023(TỪ 30.1.2023 – 5.2.2023)

  Thứ Hai ngày 30.1.20235h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóngGiới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo,...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 01.2023 (TỪ 16.1.2023 – 29.01.2023)

  Thứ Hai ngày 16.1.20235h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 01.2023(TỪ 09.1.2023 – 15.01.2023)

  Thứ Hai ngày 09.1.20235h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 1.2023(TỪ 02.1.2023 – 08.01.2023)

  Thứ Hai ngày 02.1.20235h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 12.2022(TỪ 26.12.2022 – 01.01.2023)

  Thứ Hai ngày 26.12.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 11.2022(TỪ 19.12.2022 – 25.12.2022)

  Thứ Hai ngày 19.12.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 12.2022 (TỪ 12.12.2022 – 18.12.2022)

  Thứ Hai ngày 12.12.2022 5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 12.2022 (TỪ 5.12.2022 – 11.12.2022)

  Thứ Hai ngày 5.12.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 11.2022 (TỪ 28.11.2022 – 04.12.2022)

  Thứ Hai ngày 28.11.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 11.2022 (TỪ 21.11.2022-27.11.2022)

  Thứ Hai ngày 21.11.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...

  LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 11.2022 (TỪ 14.11.2022 – 21.11.2022)

  Thứ Hai ngày 14.11.20225h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông...
  spot_img

  TIN MỚI

  spot_img
  spot_img