Trang chủKinh tếChuyển đổi số là chìa khóa trong phương thức quản lý, hoạt động của mô hình kinh tế hợp tác

  Chuyển đổi số là chìa khóa trong phương thức quản lý, hoạt động của mô hình kinh tế hợp tác

  Chuyển đổi số là chìa khóa để mở ra trang mới trong phương thức quản lý, hoạt động của mô hình kinh tế hợp tác; nếu không quyết liệt đổi mới gắn với chuyển đổi số, mô hình kinh tế hợp tác, HTX sẽ tụt hậu và không thích ứng được với nền kinh tế hiện đại. Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2022 với chủ đề “Chuyển đổi số – Động lực phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong kỷ nguyên mới gắn với thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 16/6/2022” diễn ra sáng nay. Diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu và đại diện các sở, ngành, các HTX tham dự.

  Chuyển đổi số là chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước. Chuyển đổi số là công khai, minh bạch, bình đẳng, giảm chi phí đầu vào, hạ giá thành sản phẩm, giảm thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, HTX còn nhiều tồn tại, bất cập, khó khăn, thách thức. Theo báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX 2012, có hơn 1.700 HTX ứng dụng công nghệ, chỉ có 240 HTX sử dụng phần mềm quản lý và sản xuất thông minh, chiếm tỷ trọng rất thấp trong 28.000 HTX. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ở khu vực kinh tế hợp tác, HTX còn nhỏ lẻ, manh mún; chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế; hệ thống công nghệ thông tin và hạ tầng số chưa đồng bộ, chưa đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số. Nguồn lực tài chính, đầu tư cho khu vực kinh tế tập thể, HTX còn hạn chế; cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, HTX đã cơ bản đầy đủ và tương đối toàn diện. Do đó, kinh tế hợp tác, HTX phát triển chưa tương xứng tiềm năng.

  Để khu vực kinh tế hợp tác, HTX chuyển đổi số thực sự mạnh mẽ, hiệu quả, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương, quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia, Chiến lược quốc gia phát triển chính phủ số, Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số với 8 nhiệm vụ trọng tâm. Sau khi lắng nghe các báo cáo và ý kiến tại Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tiếp thu tối đa các ý kiến để hoàn thiện, trình ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ để làm cơ sở đôn đốc, giám sát các bộ, ngành, địa phương cụ thể hóa được những giải pháp đã được thống nhất và thực hiện các nhiệm vụ phát triển HTX gắn với thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW.

  Kim Ngân – Đại Quang

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

  ĐỌC NHIỀU