BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

  BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

  I- Dự báo đêm 27 ngày 28/7 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có sét và gió giật mạnh, ngày nắng nóng.

  Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ C.

  Độ ẩm từ 55 đến 95%.

  Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có sét và gió giật mạnh.

  Nhiệt độ từ 26 đến 34 độ C.

  Độ ẩm từ 57 đến 93%.

  Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có sét và gió giật mạnh.

  Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ C.

  Độ ẩm từ 55 đến 93%.

  Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có sét và gió giật mạnh, ngày nắng nóng.

  Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ C.

  Độ ẩm từ 57 đến 95%.

  Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng.

  Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ C.

  Độ ẩm từ 65 đến 95%.

  Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng nóng nhẹ.

  Nhiệt độ từ 23 đến 35 độ C.

  Độ ẩm từ 63 đến 93%.

  Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng nóng nhẹ.

  Nhiệt độ từ 23 đến 35 độ C.

  Độ ẩm từ 65 đến 95%.

  Gió nhẹ.

  II- Dự báo 2-3 ngày tới

  Thời gianĐiểm dự báoHiện tượng thời tiết, mưaNhiệt độ (0C)Gió
  Thấp nhấtCao nhấtHướngTốc độ (m/s)
  Đêm 28 ngày 29/7TP Tam KỳChiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có sét và gió giật mạnh, ngày nắng nóng nhẹ.2535Tây Nam 2 – 4
  TP Hội AnChiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có sét và gió giật mạnh, ngày nắng.2634Tây Nam 2 – 4
  TX Điện BànChiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có sét và gió giật mạnh, ngày nắng.2634Tây Nam 2 – 4
  TT Núi ThànhChiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có sét và gió giật mạnh, ngày nắng nóng nhẹ.2535Tây Nam 2 – 4
  TT Trà MyChiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng.2334
  TT Thạnh MỹChiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng nóng nhẹ.2335
  TT PraoChiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng.2334
  Đêm 29 ngày 30/7TP Tam KỳChiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có sét và gió giật mạnh, ngày nắng.2534Tây Nam 2 – 4
  TP Hội AnChiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có sét và gió giật mạnh, ngày nắng.2633Tây Nam 2 – 4
  TX Điện BànChiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có sét và gió giật mạnh, ngày nắng.2633Tây Nam 2 – 4
  TT Núi ThànhChiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có sét và gió giật mạnh, ngày nắng.2634Tây Nam 2 – 4
  TT Trà MyChiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng.2433
  TT Thạnh MỹChiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng.2434
  TT PraoChiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng.2333

  ĐỌC NHIỀU