Trang chủChính TrịTiếp nhận hơn 131 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính trong quý I

  Tiếp nhận hơn 131 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính trong quý I

  Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh cho biết, đến nay, toàn tỉnh tiếp nhận 1.952 thủ tục hành chính (cấp tỉnh 1.469 thủ tục, cấp huyện 322 thủ tục, cấp xã 161 thủ tục).

  Trong đó, Quý I năm 2023, toàn tỉnh tiếp nhận hơn 131.170 hồ sơ TTHC và đã giải quyết hơn 114.720 hồ sơ (có 104.153 hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn, 10.569 hồ sơ giải quyết trễ hạn).

  Đối với việc thực hiện Đề án 06 về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2023”, Bộ TT&TT đánh giá tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến của Quảng Nam đạt 52%.

  Trong thời gian tới, nhằm nâng cao công tác cải cách hành chính, UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, nhập đầy đủ các trường dữ liệu công dân về địa chỉ, số điện thoại; ban hành văn bản xin lỗi kèm theo kết quả giải quyết hồ sơ khi trả kết quả trễ hẹn; công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính hằng tháng trên trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương. Tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với một số lĩnh vực phức tạp như thủ tục đất đai, thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã…

  Ngọc Trang –  Trần Đức

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

  ĐỌC NHIỀU