Trang chủChính TrịTăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác trong thực thi công vụ

  Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác trong thực thi công vụ

  Tỉnh ủy Quảng Nam vừa ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác trong thực thi công vụ.

  Thời gian qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương và chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

  Nhờ đó, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; tinh thần trách nhiệm, thái độ, chất lượng phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội của tỉnh.

  Tuy nhiên, việc quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị có mặt còn hạn chế. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa đề cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực thi công vụ; chất lượng tham mưu, hiệu quả triển khai thực hiện nhiệm vụ và trình độ, năng lực chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; chấp hành chưa nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; sử dụng thời gian làm việc chưa hiệu quả; còn xảy ra trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công việc, môi trường đầu tư và chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

  Đặc biệt, còn xảy ra tình trạng “trên nóng dưới lạnh” trong thực hiện các chủ trương, các kết luận của cấp trên và nhiệm vụ được giao, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, hiệu quả quản lý, điều hành của tỉnh.

  Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ.

  Trong đó, yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phát huy cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý;

  Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, lĩnh vực phụ trách; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực, hiệu quả công tác thấp; công khai, dân chủ, khách quan, tránh tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

  Cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc; tạo động lực, môi trường thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức phát huy năng lực, sở trường, thi đua thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

  Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, hiệu quả trong thực thi công vụ. Thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ.

  Thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế dân chủ ở cơ sở, nội quy, quy chế làm việc của tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương; không sa vào các tệ nạn xã hội dưới mọi hình thức; nghiêm cấm uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực. Tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến hoạt động công vụ.

  (Đính kèm Chỉ thị số 30-CT/TU)

  Duy Uyên

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

  ĐỌC NHIỀU