Trang chủChính TrịLấy ý kiến Luật Đất đai (sửa đổi) cần công khai, minh bạch

  Lấy ý kiến Luật Đất đai (sửa đổi) cần công khai, minh bạch

  Việc tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phải được tiến hành dân chủ, khoa học, công khai, minh bạch, bảo đảm tiến độ, chất lượng, tạo sự đồng thuận, phản ánh ý chí, nguyện vọng và vì lợi ích của nhân dân. Đây là phát biểu chỉ đạo được đưa ra tại Hội nghị lấy ý kiến do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức sáng nay 15.3. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh chủ trì hội nghị.

  Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh chủ trì hội nghị

  Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường nhấn mạnh: Đây là một trong những đạo luật quan trọng, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội, bởi đất đai là tài sản quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong đời sống nhân dân và sự phát triển đời sống kinh tế – xã hội của đất nước.

  Các ý kiến đóng góp phải bảo đảm chất lượng, khoa học, khả thi, hiệu quả, tạo sự đồng thuận của nhân dân, phản ảnh ý chí, nguyện vọng, vì lợi ích của nhân dân và tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển của địa phương, nâng cao nhận thức của các cá nhân đối với việc sửa đổi Luật Đất đai.

  Bên cạnh đóng góp ý kiến và 9 vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật, theo định hướng của đồng chí Phan Việt Cường và Thường trực HĐND tỉnh, các đại biểu tập trung nghiên cứu, trao đổi, góp ý vào nhóm nội dung liên quan trực tiếp đến thẩm quyền của HÐND tỉnh và những vấn đề bức xúc nổi lên trong thực tiễn.

  Trong đó, với vai trò, trách nhiệm trong thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai, HĐND các cấp thông qua quy hoạch sử dụng đất của địa phương mình trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Thông qua bảng giá đất, việc thu hồi đất thực hiện các dự án phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng của địa phương theo thẩm quyền. Thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất theo thẩm quyền quy định tại dự thảo luật sửa đổi; giám sát việc thi hành pháp luật về đất đai tại địa phương…

  Xuân Hiếu

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

  ĐỌC NHIỀU