Trang ChủQuảng cáoBảng giá quảng cáo

  Bảng giá quảng cáo

  BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO NĂM 2022

  BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO NĂM 2022 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 788 /QĐ-PTTH ngày 27/12/2021 Áp dụng cho các...

  BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO NĂM 2021 ĐÀI PT – TH QUẢNG NAM 

  BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO NĂM 2021 ĐÀI PT – TH QUẢNG NAM  Áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm...

  BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO NĂM 2020

  BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO NĂM 2020 ĐÀI PT – TH QUẢNG NAM  Áp dụng kể từ ngày 01 tháng 8 năm...

  BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO NĂM 2020

  BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO NĂM 2020 ĐÀI PT – TH QUẢNG NAM  Áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm...

  BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO NĂM 2019 ĐÀI PT – TH QUẢNG NAM

  ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH QUẢNG NAM    Số 58 Hùng Vương - thành phố Tam Kỳ - tỉnh...

  BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO NĂM 2019 ĐÀI PT – TH QUẢNG NAM

  ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH QUẢNG NAM    Số 58 Hùng Vương - thành phố Tam Kỳ - tỉnh...
  spot_img

  TIN MỚI