Bản tin nguy hiểm

  Tin Gió mùa Đông Bắc và rét – Phát lúc 15h30/28/12

  1. Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua:  Chiều nay (28/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến...

  Tin Gió mùa Đông Bắc và rét – Phát lúc 09h30/28/12

  1. Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua:  Sáng nay (28/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến...

  Tin Gió mùa Đông Bắc và rét

  1. Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua:  Tối nay (27/12), không khí lạnh đã tiến sát đến...

  Tin Gió mùa Đông Bắc và rét – Phát lúc 15h30/27/12

  1. Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua:  Hiện nay (27/12), bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp...

  Tin Gió mùa Đông Bắc

  1. Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua:  Hiện nay (27/12), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn...

  Tin gió mùa đông bắc

  1. Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua:  Hiện nay (27/12), bộ phận không khí lạnh đã báo...

  Tin Gió mùa Đông Bắc và rét

  1. Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua:  Hiện nay (26/12), ở phía Bắc có một bộ phận không...

  BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

  BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾTI. Dự báo đêm 25 ngày 26/12/2022 (24 giờ tới)1. Thành phố Tam Kỳ:...

  Tin không khí lạnh tăng cường

  1. Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua:  Sáng sớm nay (21/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng...

  Tin không khí lạnh tăng cường

  1. Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua:  Tối nay (20/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến...

  Tin không khí lạnh tăng cường

  1. Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua:  Hiện nay (20/12), bộ phận không khí lạnh đã báo...

  Tin không khí lạnh tăng cường và rét

  1. Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua:  Hiện nay (20/12), bộ phận không khí lạnh đã báo...

  Tin không khí lạnh tăng cường và rét

  1. Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua:  Hiện nay (20/12), bộ phận không khí lạnh đã báo...

  Tin không khí lạnh tăng cường và rét

  1. Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua:  Hiện nay (19/12), ở phía Bắc có một bộ phận...

  Tin không khí lạnh tăng cường

  1. Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua:  Tối nay (17/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến...
  spot_img

  TIN MỚI