Bản tin nguy hiểm

  Tin bão khẩn cấp

  Hồi 16 giờ ngày 26/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông,...

  Tin cảnh báo lũ_lũ quét, sạt lở đất và ngập úng

  Hiện nay, mực nước các sông Vu Gia, Thu Bồn và Tam Kỳ biến đổi chậm.Cảnh báo lũ: Từ...

  Tin cảnh báo mưa lớn tại các địa phương Quảng Nam

  Từ chiều ngày 27/9 đến ngày 28/9 các địa phương trong tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn...

  Tin bão khẩn cấp – cơn bão số 4

  Hồi 13 giờ ngày 26/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông,...

  Tin thời tiết nguy hiểm trên biển

  Hiện nay (26/9), ở vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Định, vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển...

  Tin cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng

  Hiện nay, mực nước các sông Vu Gia, Thu Bồn và Tam Kỳ biến đổi chậm. Cảnh báo lũ:...

  Tin cảnh báo mưa lớn

  Từ chiều ngày 27/9 đến ngày 28/9 các địa phương trong tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn...

  Tin bão khẩn cấp – cơn bão số 4

  Hồi 07 giờ ngày 26/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 118,7 độ Kinh Đông,...

  Tin bão khẩn cấp – cơn bão số 4

  Sáng sớm nay (26/9), bão Noru đã vượt qua khu vực phía Nam của đảo Lu-Dông (Phi-lip-pin), đi vào...

  Tin bão gần biển Đông – cơn bão Noru

  Hồi 01 giờ ngày 26/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 120,1 độ Kinh Đông,...

  Tin bão gần Biển Đông phát lúc 23h/25/9

  Hồi 22 giờ ngày 25/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 121,0 độ Kinh Đông,...

  Tin cảnh báo mưa lớn lúc 21h00/25/9

  Từ chiều ngày 26/9 đến ngày 28/9 các địa phương trong tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn...

  Tin bão gần Bển Đổng Phát lúc 20h00/25/9

  Hồi 19 giờ ngày 25/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 121,6 độ Kinh Đông,...

  Tin bão gần biển Đông – cơn bão Noru

  Hồi 16 giờ ngày 25/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 122,0 độ Kinh Đông,...

  Tin bão gần biển Đông – cơn bão Noru

  Hồi 13 giờ ngày 25/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 122,5 độ Kinh Đông,...
  spot_img

  TIN MỚI