Bản tin hằng ngày

  Tin dự báo đêm 01 ngày 02/12/2022

  1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và dông.Nhiệt độ từ 22...

  Tin dự báo đêm 29 ngày 30/11/2022

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa...

  Tin dự báo đêm 27 ngày 28/11/2022

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào, ngày...

  Tin dự báo đêm 22 ngày 23/11/2022

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có...

  Bản tin dự báo thời tiết chiều ngày 21/11

  I. Dự báo đêm 21 ngày 22/11/2022 (24 giờ tới)1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có mưa, có...

  Tin dự báo đêm 19 ngày 20/11/2022

  1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có lúc mưa rất to.Nhiệt độ từ...

  Tin dự báo thời tiết chiều ngày 18/11

  I. Dự báo đêm 18 ngày 19/11/2022 (24 giờ tới)1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều...

  Tin dự báo thời tiết chiều ngày 13/11

  I. Dự báo đêm 13 ngày 14/11/2022 (24 giờ tới)1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều...

  Tin dự báo đêm 12 ngày 13/11/2022

  1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào.Nhiệt độ từ 23 đến 28 độ...

  Tin dự báo thời tiết

  I. Dự báo đêm 10 ngày 11/11/2022 (24 giờ tới)1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều...

  Tin dự báo đêm 09 ngày 10/11/2022

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có...

  tin dự báo thời tiết chiều ngày 07/11

  I. Dự báo đêm 07 ngày 08/11/2022 (24 giờ tới)1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều...

  Bản tin dự báo thời tiết chiều ngày 05/11

  I. Dự báo đêm 05 ngày 06/11/2022 (24 giờ tới)1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều...

  Bản tin dự báo thời tiết chiều ngày 02/11

  BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾTI. Dự báo đêm 02 ngày 03/11/2022 (24 giờ tới)1. Thành phố Tam Kỳ:...

  Tin dự báo đêm 31/10 ngày 01/11/2022

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời lạnh, ngày nắng.Nhiệt độ từ...
  spot_img

  TIN MỚI