thoisu1chuyedevannghechuyenmucthethaodanTocMN
Lịch phát sóng hằng tuầnCHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 4/7 ĐẾN 11/7/2016

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM

 

Thứ hai ngày 4/7/2016


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Xây dựng nông thôn mới
6h30: Truyền hình thành phố Hội An
6h45: Phim tài liệu: Phan Bội Châu – tập 1
7h10: Phim truyện Hàn Quốc: Vị tướng tài ba – tập 43
7h55: Bản tin duyên hải miền Trung
8h00: Phổ biến, giáo dục pháp luật
8h15: Phim truyện Việt Nam: Cầu vồng đơn sắc – tập 22
9h10: Ca nhạc quốc tế: Giới thiệu ca khúc mới
9h30: Tạp chí văn hóa thế giới
9h45: Sắc màu cuộc sống: Thai Xuyên Trần Quý Cáp
10h00: Phim truyện Việt Nam: Tìm chồng cho vợ tôi – tập 11
11h00: Giai điệu vượt thời gian: Những khúc ca yêu đời
11h30: Thời sự QRT
11h50: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Lửa hận tình thù – tập 20
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Cô nàng ốc vít lấy chồng – tập 12
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Giai điệu tuổi thơ "Bài hát yêu thích"
14h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
15h00: Phim truyện Đài Loan: Tình yêu đích thực – tập 21
15h55: Sắc màu cuộc sống: Thai Xuyên Trần Quý Cáp
16h10: Giai điệu vượt thời gian: Những khúc ca yêu đời
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
16h50: Ca nhạc
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Khát vọng đen tối – tập 73
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Truyền hình thành phố Tam Kỳ
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT

18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Tài nguyên và môi trường
20h15: Phim truyện Việt Nam: Đi qua ngày biển động – tập 10
21h10: Pháp luật và đời sống
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Bí mật Seoul – tập 24
22h25: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h50: Phim tài liệu: Phan Bội Châu – tập 2


Thứ ba ngày 5/7/2016


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Tài nguyên và môi trường
6h30: Pháp luật và đời sống:
6h45: Phim tài liệu: Phan Bội Châu – tập 2
7h10: Phim truyện Hàn Quốc: Vị tướng tài ba – tập 44
7h55: Bản tin duyên hải miền Trung
8h00: Truyền hình thành phố Tam Kỳ
8h15: Phim truyện Việt Nam: Cầu vồng đơn sắc – tập 23
9h10: Tạp chí thiếu nhi
9h30: Xây dựng nông thôn mới
9h45: Phổ biến, giáo dục pháp luật
10h00: Phim truyện Việt Nam: Tìm chồng cho vợ tôi – tập 12
11h00: Ca nhạc: Núi Hồng sông Lam
11h30: Thời sự QRT
11h50: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Lửa hận tình thù – tập 21
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Cô nàng ốc vít lấy chồng – tập 13
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
14h45: Pháp luật và đời sống

15h00: Phim truyện Đài Loan: Tình yêu đích thực – tập 22
15h55: Tạp chí Văn hóa thế giới
16h10: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: THTT kết quả XSKT tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Hàn Quốc: Khát vọng đen tối – tập 74
18h15: Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
20h15: Phim truyện Việt Nam: Đi qua ngày biển động – tập 11
21h10: Văn hóa xã hội
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Bí mật Seoul – tập 25
22h25: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h50: Phim tài liệu: Phan Châu Trinh – tập 1


Thứ tư ngày 6/7/2016


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
6h30: Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo
6h45: Phim tài liệu: Phan Châu Trinh – tập 1
7h10: Phim truyện Hàn Quốc: Vị tướng tài ba – tập 45
7h55: Bản tin duyên hải miền Trung
8h00: Văn hóa xã hội
8h15: Game show Học trò xứ Quảng – số 2 quý 3
9h45: Sắc màu cuộc sống: Thai Xuyên Trần Quý Cáp
10h00: Phim truyệnViệt Nam: Tìm chồng cho vợ tôi – tập 13
11h00: Ca nhạc quốc tế: Giới thiệu ca khúc mới
11h30: Thời sự QRT

11h50: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Lửa hận tình thù – tập 22
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Cô nàng ốc vít lấy chồng – tập 14
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
14h45: Văn hóa xã hội
15h00: Phim truyện Đài Loan: Tình yêu đích thực – tập 23
15h55: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
16h10: Ca nhạc: Núi Hồng sông Lam
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Giai điệu tuổi thơ "Nhạc sĩ của tuổi thơ"
16h50: Ca nhạc
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Khát vọng đen tối – tập 75
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
20h15: Phim truyện Việt Nam: Đi qua ngày biển động – tập 12
21h10: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: A Rang huyền bí – tập 1
22h25: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h50: Phim tài liệu: Phan Châu Trinh – tập 2


Thứ năm ngày 7/7/2016


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
6h30: Quốc phòng toàn dân

6h45: Phim tài liệu: Phan Châu Trinh – tập 2
7h10: Phim truyện Hàn Quốc: Vị tướng tài ba – tập 46
7h55: Bản tin duyên hải miền Trung
8h00: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở
8h15: Phim truyện Việt Nam: Cầu vồng đơn sắc – tập 25
9h05: Giai điệu vượt thời gian: Những khúc ca yêu đời
9h25: Pháp luật và đời sống
9h40: Tài nguyên và môi trường
9h50: Dược liệu quý và đời sống
10h00: Phim truyện Việt Nam: Tìm chồng cho vợ tôi – tập 14
11h00: Ca nhạc: Hoa nắng
11h30: Thời sự QRT
11h50: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Lửa hận tình thù – tập 23
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Cô nàng ốc vít lấy chồng – tập 15
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Giai điệu tuổi thơ "Nhạc sĩ của tuổi thơ"
14h45: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở
15h00: Phim truyện Đài Loan: Tình yêu đích thực – tập 24
15h55: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
16h10: Ca nhạc quốc tế: Giới thiệu ca khúc mới
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Tạp chí thiếu nhi: Hội thi văn nghệ trường Vành Khuyên
16h50: Ca nhạc
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Khát vọng đen tối – tập 76
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Thông tin khoa học và công nghệ
20h00: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
20h10: Phim truyện Việt Nam: Đi qua ngày biển động – tập 13
21h10: Dân tộc và miền núi

21h30: Phim truyện Hàn Quốc: A Rang huyền bí - tập 2
22h25: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h50: Phim tài liệu: Tiểu La Nguyễn Thành


Thứ sáu ngày 8/7/2016


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
6h30: An ninh Quảng Nam
6h45: Phim tài liệu: Tiểu La Nguyễn Thành
7h10: Phim truyện Hàn Quốc: Vị tướng tài ba – tập 47
7h55: Bản tin duyên hải miền Trung
8h00: Dân tộc và miền núi
8h15: Phim truyện Việt Nam: Gọi yêu thương – tập 1
9h10: Nhịp cầu âm nhạc
9h30: Tạp chí thiếu nhi: Hội thi văn nghệ trường Vành Khuyên
9h50: Thông tin Khoa học công nghệ
10h00: Phim truyện Việt Nam: Tìm chồng cho vợ tôi – tập 15
11h00: Dân ca nhạc cổ: Thánh thót khúc cầm thi
11h30: Thời sự QRT
11h50: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Lửa hận tình thù – tập 24
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Cô nàng ốc vít lấy chồng – tập 16
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Tạp chí thiếu nhi: Hội thi văn nghệ trường Vành Khuyên
14h45: Dân tộc và miền núi
15h00: Phim truyện Đài Loan: Tình yêu đích thực – tập 25
15h55: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
16h10: Ca nhạc: Hoa nắng
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
16h50: Ca nhạc

17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Khát vọng đen tối – tập 77
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Truyền hình Thanh niên
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Thông tin và truyền thông
20h15: Phim truyện Việt Nam: Đi qua ngày biển động – tập 14
21h10: Truyền hình tiếng Cơ Tu
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: A Rang huyền bí - tập 3
22h25: Phim tài liệu: Thầm lặng chiến công
22h45: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
23h00: Thể thao trong ngày
22h05: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h10: Phim tài liệu: Trần Quý Cáp


Thứ bảy ngày 9/7/2016


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Thông tin và truyền thông
6h30: Truyền hình Thanh niên
6h45: Phim tài liệu: Thầm lặng chiến công
7h05: Nhịp cầu âm nhạc
7h25: Phim thiếu nhi: Lấy chồng dê
8h05: Bản tin duyên hải miền Trung
8h10: Chuyên đề thành phố Tam Kỳ
8h25: Phim truyện Việt Nam: Tự thú trước bình minh – tập 1
9h10: Tạp chí Văn hóa thế giới
9h25: Tiếng hát đất Quảng: Giới thiệu một số giọng ca hay đất Quảng
9h45: Bạn có biết: Trang điểm cô dâu phong cách sang trọng
10h00: Phim truyện Việt Nam: Tìm chồng cho vợ tôi – tập 16
11h00: Ca nhạc: Tình yêu cao nguyên
11h30: Thời sự QRT
11h50: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo

12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Lửa hận tình thù – tập 25
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Cô nàng ốc vít lấy chồng – tập 17
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
14h50: Game show Học trò xứ Quảng – số 2 quý 3
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
16h50: Ca nhạc
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Khát vọng đen tối – tập 78
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Truyền hình huyện Tiên Phước
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Hành trình hướng thiện
20h15: Phim truyện Việt Nam: Đi qua ngày biển động – tập 15
21h10: Tiếng hát đất Quảng: Giới thiệu một số giọng ca hay đất Quảng
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: A Rang huyền bí - tập 4
22h25: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h50: Phim tài liệu: Trần Văn Dư – người Hội chủ Nghĩa hội Quảng Nam


Chủ nhật ngày 10/7/2016


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Hành trình hướng thiện
6h30: Truyền hình huyện Tiên Phước
6h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
7h00: Giai điệu vượt thời gian: Những cô gái phương Nam
7h20: Bản tin duyên hải miền Trung
7h30: Game show Học trò xứ Quảng – số 2 quý 3
9h00: Phim truyện Việt Nam: Tự thú trước bình minh – tập 2
9h45: Bạn có biết: Trang điểm cô dâu phong cách sang trọng
10h00: Phim truyện Việt Nam: Tìm chồng cho vợ tôi – tập 17
11h00: Nhịp cầu âm nhạc

11h30: Thời sự QRT
11h50: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Lửa hận tình thù – tập 26
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Cô nàng ốc vít lấy chồng – tập 18
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
14h45: Hành trình hướng thiện
15h00: Phim truyện Đài Loan: Tình yêu đích thực – tập 26
15h55: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h15: Chuyên đề thành phố Tam Kỳ
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Giai điệu tuổi thơ "Tuổi thơ và mùa hè"
16h50: Ca nhạc
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Khát vọng đen tối – tập 79
17h55: Truyền hình huyện Nam Trà My
18h10: Chuyên mục xây dựng Nông thôn mới
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Phổ biến, giáo dục pháp luật
20h15: Phim truyện Việt Nam: Đi qua ngày biển động – tập 16
21h10: Tạp chí văn hóa thế giới
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: A Rang huyền bí – tập 5
22h25: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h50: Phim tài liệu: Trần Cao Vân – người câu cá ở Phu Văn Lâu

 

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 27/6 ĐẾN 3/7/2016

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM

 

Thứ hai ngày 27/6/2016


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Xây dựng nông thôn mới
6h30: Truyền hình huyện Tây Giang
6h45: Phim tài liệu: Thông điệp biến đổi khí hậu – tài nguyên nước – tập 5
7h10: Phim truyện Hàn Quốc: Vị tướng tài ba – tập 38
7h55: Bản tin duyên hải miền Trung
8h00: Phổ biến, giáo dục pháp luật
8h15: Phim truyện Việt Nam: Cầu vồng đơn sắc – tập 17
9h10: Ca nhạc quốc tế: Gặp lại những ngôi sao nhạc Pop tuổi thiếu niên thập niên 90
9h30: Tạp chí văn hóa thế giới
9h45: Bạn có biết: Chế biến món chả ốc
10h00: Phim truyện Việt Nam: Tìm chồng cho vợ tôi – tập 4
11h00: Giai điệu vượt thời gian: Tấm lòng người hậu phương
11h30: Thời sự QRT
11h50: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Lửa hận tình thù – tập 13
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Cô nàng ốc vít lấy chồng – tập 5
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Giai điệu tuổi thơ "Khúc đồng dao của em"
14h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
15h00: Phim truyện Đài Loan: Tình yêu đích thực – tập 14
15h55: Bạn có biết: Chế biến món chả ốc
16h10: Giai điệu vượt thời gian: Tấm lòng người hậu phương
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
16h50: Ca nhạc
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Khát vọng đen tối – tập 67
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Truyền hình thành phố Tam Kỳ
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT

18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Tài nguyên và môi trường
20h15: Phim truyện Việt Nam: Đi qua ngày biển động – tập 5
21h10: Đất và người xứ Quảng: Vũ điệu Cơ Tu
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Bí mật Seoul – tập 18
22h25: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h50: Phim tài liệu: Thông điệp biến đổi khí hậu – tài nguyên nước – tập 6


Thứ ba ngày 28/6/2016


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Tài nguyên và môi trường
6h30: Đất và người xứ Quảng: Vũ điệu Cơ Tu
6h45: Phim tài liệu: Thông điệp biến đổi khí hậu – tài nguyên nước – tập 6
7h10: Phim truyện Hàn Quốc: Vị tướng tài ba – tập 39
7h55: Bản tin duyên hải miền Trung
8h00: Truyền hình thành phố Tam Kỳ
8h15: Phim truyện Việt Nam: Cầu vồng đơn sắc – tập 18
9h10: Tạp chí thiếu nhi
9h30: Xây dựng nông thôn mới
9h45: Kết nối những mảnh đời
10h00: Phim truyện Việt Nam: Tìm chồng cho vợ tôi – tập 5
11h00: Ca nhạc: Nỗi niềm của biển
11h30: Thời sự QRT
11h50: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Lửa hận tình thù – tập 14
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Cô nàng ốc vít lấy chồng – tập 6
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
14h45: Đất và người xứ Quảng: Vũ điệu Cơ Tu

15h00: Phim truyện Đài Loan: Tình yêu đích thực – tập 15
15h55: Tạp chí Văn hóa thế giới
16h10: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Chú bé Martin"
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: THTT kết quả XSKT tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Hàn Quốc: Khát vọng đen tối – tập 68
18h15: Sức khỏe cho mọi người
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Phụ nữ Quảng Nam
20h15: Phim truyện Việt Nam: Đi qua ngày biển động – tập 6
21h10: Kinh tế: Thực trạng công tác đào tạo nghề
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Bí mật Seoul – tập 19
22h25: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h50: Phim tài liệu: Thông điệp biến đổi khí hậu – tài nguyên nước – tập 7


Thứ tư ngày 29/6/2016


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Phụ nữ Quảng Nam
6h30: Sức khỏe cho mọi người
6h45: Phim tài liệu: Thông điệp biến đổi khí hậu – tài nguyên nước – tập 7
7h10: Phim truyện Hàn Quốc: Vị tướng tài ba – tập 40
7h55: Bản tin duyên hải miền Trung
8h00: Kinh tế: Thực trạng công tác đào tạo nghề
8h15: Phim truyện Việt Nam: Cầu vồng đơn sắc – tập 19
9h05: Dân ca nhạc cổ: Tâm tình quê hương
9h30: Đất và người xứ Quảng: Vũ điệu Cơ Tu
9h45: Phổ biến giáo dục pháp luật
10h00: Phim truyệnViệt Nam: Tìm chồng cho vợ tôi – tập 6

11h00: Ca nhạc quốc tế: Gặp lại những ngôi sao nhạc Pop tuổi thiếu niên thập niên 90
11h30: Thời sự QRT
11h50: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Lửa hận tình thù – tập 15
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Cô nàng ốc vít lấy chồng – tập 7
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
14h45: Kinh tế: Thực trạng công tác đào tạo nghề
15h00: Phim truyện Đài Loan: Tình yêu đích thực – tập 16
15h55: Phụ nữ Quảng Nam
16h10: Ca nhạc: Nỗi niềm của biển
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Giai điệu tuổi thơ "Dưới mái ấm tình thương"
16h50: Ca nhạc
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Khát vọng đen tối – tập 69
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Nhịp điệu cuộc sống: Bảo tồn và khôi phục rừng dừa nước Cẩm Thanh
20h15: Phim truyện Việt Nam: Đi qua ngày biển động – tập 7
21h10: Pháp luật và đời sống: Nỗi lo thực phẩm bẩn
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Bí mật Seoul – tập 20
22h25: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h50: Phim tài liệu: Đỗ Đăng Tuyển – người bắc cầu qua hai thế kỷ

 

Thứ năm ngày 30/6/2016


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT

6h15: Nhịp điệu cuộc sống: Bảo tồn và khôi phục rừng dừa nước Cẩm Thanh
6h30: Quốc phòng toàn dân
6h45: Phim tài liệu: Đỗ Đăng Tuyển – người bắc cầu qua hai thế kỷ
7h10: Phim truyện Hàn Quốc: Vị tướng tài ba – tập 41
7h55: Bản tin duyên hải miền Trung
8h00: Pháp luật và đời sống: Nỗi lo thực phẩm
8h15: Phim truyện Việt Nam: Cầu vồng đơn sắc – tập 20
9h05: Giai điệu vượt thời gian: Tấm lòng người hậu phương
9h25: Kết nối những mảnh đời
9h40: Tài nguyên và môi trường
9h50: Bạn có biết: Chế biến món chả ốc
10h00: Phim truyện Việt Nam: Tìm chồng cho vợ tôi – tập 7
11h00: Ca nhạc: Tiếng hát Đức Tuấn
11h30: Thời sự QRT
11h50: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Lửa hận tình thù – tập 16
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Cô nàng ốc vít lấy chồng – tập 8
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Giai điệu tuổi thơ "Dưới mái ấm tình thương"
14h45: Nhịp điệu cuộc sống: Bảo tồn và khôi phục rừng dừa nước Cẩm Thanh
15h00: Phim truyện Đài Loan: Tình yêu đích thực – tập 17
15h55: Pháp luật và đời sống: Nỗi lo thực phẩm
16h10: Ca nhạc quốc tế: Gặp lại những ngôi sao nhạc Pop tuổi thiếu niên thập niên 90
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Tạp chí thiếu nhi: Hội thi "Chỉ huy đội giỏi – Liên hoan phụ trách sao giỏi"
16h50: Ca nhạc
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Khát vọng đen tối – tập 70
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Thông tin khoa học và công nghệ
20h10: Phim truyện Việt Nam: Đi qua ngày biển động – tập 8

21h10: Tuyên truyền dự án giảm nghèo Tây Nguyên tỉnh Quảng Nam 2016
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Bí mật Seoul - tập 21
22h25: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h50: Phim tài liệu: Hoàng Diệu – người của Hà Thành chính khí ca

 

Thứ sáu ngày 1/7/2016


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Tuyên truyền dự án giảm nghèo Tây Nguyên tỉnh Quảng Nam 2016
6h30: An ninh Quảng Nam
6h45: Phim tài liệu: Hoàng Diệu – người của Hà Thành chính khí ca
7h10: Phim truyện Hàn Quốc: Vị tướng tài ba – tập 42
7h55: Bản tin duyên hải miền Trung
8h00: Nhịp điệu cuộc sống: Bảo tồn và khôi phục rừng dừa nước Cẩm Thanh
8h15: Phim truyện Việt Nam: Cầu vồng đơn sắc – tập 21
9h10: Nhịp cầu âm nhạc
9h30: Tạp chí thiếu nhi
9h50: Thông tin Khoa học công nghệ
10h00: Phim truyện Việt Nam: Tìm chồng cho vợ tôi – tập 8
11h00: Dân ca nhạc cổ: Vọng khúc bài chòi
11h30: Thời sự QRT
11h50: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Lửa hận tình thù – tập 17
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Cô nàng ốc vít lấy chồng – tập 9
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Tạp chí thiếu nhi
14h45: Tuyên truyền dự án giảm nghèo Tây Nguyên tỉnh Quảng Nam 2016
15h00: Phim truyện Đài Loan: Tình yêu đích thực – tập 18
15h55: Thông tin khoa học công nghệ
16h10: Ca nhạc: Tiếng hát Đức Tuấn
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"

16h50: Ca nhạc
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Khát vọng đen tối – tập 71
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Chuyên mục Đại đoàn kết
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Sắc màu cuộc sống: Thai Xuyên Trần Quý Cáp
20h15: Khách mời trường quay: Bảo hiểm y tế - những quyền lợi thiết thực
21h10: Truyền hình tiếng Cơ Tu
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Bí mật Seoul - tập 22
22h25: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h50: Phim tài liệu: Tiến sĩ Song nguyên Huỳnh Thúc Kháng

 

Thứ bảy ngày 2/7/2016


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Chuyên mục Đại đoàn kết
6h30: Kiến thức cuộc sống: Vượt qua áp lực mùa thi
6h45: Phim tài liệu: Khát vọng sông Tranh
7h10: Nhịp cầu âm nhạc
7h30: Phim thiếu nhi: Sự tích quả roi
8h05: Bản tin duyên hải miền Trung
8h10: Chuyên đề thành phố Tam Kỳ
8h25: Phim truyện Việt Nam: Chị Dậu – tập 1
9h15: Khách mời trường quay: Bảo hiểm y tế - những quyền lợi thiết thực
10h00: Phim truyện Việt Nam: Tìm chồng cho vợ tôi – tập 9
11h00: Ca nhạc: Tây Bắc yêu thương
11h30: Thời sự QRT
11h50: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Lửa hận tình thù – tập 18
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Cô nàng ốc vít lấy chồng – tập 10
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
14h45: Chuyên mục Đại đoàn kết
15h00: Phim truyện Đài Loan: Tình yêu đích thực – tập 19
15h55: Kiến thức cuộc sống: Vượt qua áp lực mùa thi
16h10: Tạp chí Văn hóa thế giới
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
16h50: Ca nhạc
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Khát vọng đen tối – tập 72
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Truyền hình huyện Duy Xuyên
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Cải cách hành chính
20h00: Dược liệu quý và đời sống
20h15: Phim truyện Việt Nam: Đi qua ngày biển động – tập 9
21h10: Sắc màu cuộc sống: Thai Xuyên Trần Quý Cáp
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Bí mật Seoul - tập 23
22h25: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h50: Phim tài liệu: Lê Cơ – nhà thực hành xuất sắc của phong trào Duy Tân


Chủ nhật ngày 3/7/2016


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Cải cách hành chính
6h20: Dược liệu quý và đời sống
6h30: Truyền hình huyện Duy Xuyên
6h45: Giai điệu vượt thời gian: Những khúc ca yêu đời
7h05: Sân khấu kịch: Vương nữ Mê Linh
8h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Chị Dậu – tập 2
9h45: Kiến thức cuộc sống: Vượt qua áp lực mùa thi
10h00: Phim truyện Việt Nam: Tìm chồng cho vợ tôi – tập 10
11h00: Nhịp cầu âm nhạc:
11h30: Thời sự QRT
11h50: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Lửa hận tình thù – tập 19
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Cô nàng ốc vít lấy chồng – tập 11
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
14h45: Cải cách hành chính
14h50: Dược liệu quý và đời sống
15h00: Phim truyện Đài Loan: Tình yêu đích thực – tập 20
16h00: Truyền hình thành phố Hội An
16h30: THTT Giải bóng đá vô địch quốc gia: QNK Quảng Nam gặp Sài Gòn
18h30: Thời sự QRT

19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Xây dựng nông thôn mới
20h15: Game show Học trò xứ Quảng – số 2 quý 3
21h45: Phổ biến, giáo dục pháp luật
22h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h15: Kiến thức cuộc sống: Vượt qua áp lực mùa thi
22h30: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
22h45: Thể thao trong ngày
22h50: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h55: Phim tài liệu: Phan Bội Châu – tập 1

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 20/6 ĐẾN 26/6/2016

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM

 

Thứ hai ngày 20/6/2016


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h10: Xây dựng nông thôn mới
6h25: Giáo dục Quảng Nam
6h35: Truyền hình thành phố Hội An
6h50: Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam – nguồn cội tự bao đời – tập 4
7h15: Phim truyện Hàn Quốc: Vị tướng tài ba – tập 33
8h00: Phổ biến, giáo dục pháp luật
8h15: Phim truyện Việt Nam: Cầu vồng đơn sắc – tập 13
9h10: Ca nhạc quốc tế: Những ca khúc dành cho quả bóng tròn
9h30: Tạp chí văn hóa thế giới
9h45: Kiến thức cuộc sống: Những điều cần biết khi tiêm phòng cho trẻ
10h00: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của tôi
11h00: Giai điệu vượt thời gian: Vọng tiếng tơ đồng
11h30: Thời sự QRT
11h50: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Lửa hận tình thù – tập 6
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Sức mạnh diệu kỳ – tập 68
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Giai điệu tuổi thơ "Giới thiệu nhạc sĩ – nhà báo quê hương Quảng Nam"
14h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
15h00: Phim truyện Đài Loan: Tình yêu đích thực – tập 8
15h55: Sắc màu cuộc sống: Liên hoan PT-TH tỉnh Quảng Nam lần thứ V - 2016
16h10: Giai điệu vượt thời gian: Vọng tiếng tơ đồng
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Chú bé Martin"
16h50: Ca nhạc
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Khát vọng đen tối – tập 60
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Truyền hình thành phố Tam Kỳ
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT

18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Tài nguyên và môi trường
20h15: Phim truyện Việt Nam: Lục lạc huyền bí – tập 38
21h10: Pháp luật và đời sống: Nỗi lo thực phẩm bẩn
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Bí mật Seoul – tập 11
22h25: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h50: Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam – nguồn cội tự bao đời – tập 5


Thứ ba ngày 21/6/2016


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Tài nguyên và môi trường
6h30: Pháp luật và đời sống: Nỗi lo thực phẩm bẩn
6h45: Phim tài liệu: Nhà báo của Tiếng Dân
7h10: Phim truyện Hàn Quốc: Vị tướng tài ba – tập 34
7h55: Bản tin duyên hải miền Trung
8h00: Truyền hình thành phố Tam Kỳ
8h15: Phim truyện Việt Nam: Cầu vồng đơn sắc – tập 14
9h10: Tạp chí thiếu nhi
9h30: Xây dựng nông thôn mới
9h45: Giáo dục Quảng Nam
10h00: Phim truyện Việt Nam: Lục lạc huyền bí – tập 38
11h00: Ca nhạc: Giấc mơ
11h30: Thời sự QRT
11h50: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Lửa hận tình thù – tập 7
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Sức mạnh diệu kỳ – tập 69
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Chú bé Martin"
14h45: Pháp luật và đời sống: Nỗi lo thực phẩm bẩn

15h00: Phim truyện Đài Loan: Tình yêu đích thực – tập 9
15h55: Tạp chí Văn hóa thế giới
16h10: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Chú bé Martin"
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: THTT kết quả XSKT tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Hàn Quốc: Khát vọng đen tối – tập 61
18h15: Vì chủ quyền an ninh biên giới biển đảo
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Chuyên mục Tòa án
20h15: Phim truyện Việt Nam: Lục lạc huyền bí – tập 39
21h10: Văn hóa xã hội: Một thoáng Trà Nhiêu
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Bí mật Seoul – tập 12
22h25: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h50: Phim tài liệu: Nhà báo của Tiếng Dân


Thứ tư ngày 22/6/2016


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Chuyên mục Tòa án
6h30: Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo
6h45: Phim tài liệu: Bác giữa đời ta
7h10: Phim truyện Hàn Quốc: Vị tướng tài ba – tập 35
7h55: Bản tin duyên hải miền Trung
8h00: Văn hóa xã hội: Một thoáng Trà Nhiêu
8h15: Game show Học trò xứ Quảng – số 1 quý 3
9h50: Tài nguyên và môi trường
10h00: Phim truyệnViệt Nam: Lục lạc huyền bí – tập 39
11h00: Ca nhạc quốc tế: Những ca khúc dành cho quả bóng tròn
11h30: Thời sự QRT

11h50: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Lửa hận tình thù – tập 8
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Sức mạnh diệu kỳ – tập 70
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Chú bé Martin"
14h45: Văn hóa xã hội: Một thoáng Trà Nhiêu
15h00: Phim truyện Đài Loan: Tình yêu đích thực – tập 10
15h55: Chuyên mục Tòa án
16h10: Ca nhạc: Giấc mơ
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Giai điệu tuổi thơ "Vòng tay yêu thương"
16h50: Ca nhạc
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Khát vọng đen tối – tập 62
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Tạp chí văn hóa, thể thao, du lịch
20h15: Phim truyện Việt Nam: Lục lạc huyền bí – tập 40
21h10: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Đảng bộ Tây Giang với chủ trương giảm nghèo bền vững
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Bí mật Seoul – tập 13
22h25: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h50: Phim tài liệu: Thông điệp biến đổi khí hậu – tài nguyên nước – tập 1


Thứ năm ngày 23/6/2016


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Tạp chí văn hóa, thể thao, du lịch
6h30: Quốc phòng toàn dân

6h45: Phim tài liệu: Thông điệp biến đổi khí hậu – tài nguyên nước – tập 1
7h10: Phim truyện Hàn Quốc: Vị tướng tài ba – tập 36
7h55: Bản tin duyên hải miền Trung
8h00: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Đảng bộ Tây Giang với chủ trương giảm nghèo bền vững
8h15: Phim truyện Việt Nam: Cầu vồng đơn sắc – tập 15
9h05: Giai điệu vượt thời gian: Vọng tiếng tơ đồng
9h25: Văn học nghệ thuật: Miền xanh Tiên Phước
9h40: Giáo dục Quảng Nam
9h50: Chuyên mục Tòa án
10h00: Phim truyện Việt Nam: Lục lạc huyền bí – tập 40
11h00: Ca nhạc: Nhóm Mắt Ngọc
11h30: Thời sự QRT
11h50: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Lửa hận tình thù – tập 9
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Cô nàng ốc vít lấy chồng – tập 1
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Giai điệu tuổi thơ "Vòng tay yêu thương"
14h45: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Đảng bộ Tây Giang với chủ trương giảm nghèo bền vững
15h00: Phim truyện Đài Loan: Tình yêu đích thực – tập 11
15h55: Tạp chí văn hóa, thể thao, du lịch
16h10: Ca nhạc quốc tế: Những ca khúc dành cho quả bóng tròn
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Tạp chí thiếu nhi: Khéo tay hay làm
16h50: Ca nhạc
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Khát vọng đen tối – tập 63
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Thông tin khoa học và công nghệ
20h00: Đại biểu dân cử với cử tri
20h15: Phim truyện Việt Nam: Đi qua ngày biển động – tập 1
21h10: Dân tộc và miền núi

21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Bí mật Seoul - tập 14
22h25: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h50: Phim tài liệu: Thông điệp biến đổi khí hậu – tài nguyên nước – tập 2


Thứ sáu ngày 24/6/2016


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Đại biểu dân cử với cử tri
6h30: An ninh Quảng Nam
6h45: Phim tài liệu: Thông điệp biến đổi khí hậu – tài nguyên nước – tập 2
7h10: Phim truyện Hàn Quốc: Vị tướng tài ba – tập 37
7h55: Bản tin duyên hải miền Trung
8h00: Dân tộc và miền núi
8h15: Phim truyện Việt Nam: Cầu vồng đơn sắc – tập 16
9h10: Nhịp cầu âm nhạc
9h30: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
9h45: Pháp luật và đời sống: Nỗi lo thực phẩm bẩn
10h00: Phim truyện Việt Nam: Tìm chồng cho vợ tôi – tập 1
11h00: Dân ca nhạc cổ: Câu hát trao duyên
11h30: Thời sự QRT
11h50: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Lửa hận tình thù – tập 10
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Cô nàng ốc vít lấy chồng – tập 2
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Tạp chí thiếu nhi: Khéo tay hay làm
14h45: Dân tộc và miền núi
15h00: Phim truyện Đài Loan: Tình yêu đích thực – tập 12
15h55: Đại biểu dân cử với cử tri
16h10: Ca nhạc: Nhóm Mắt Ngọc
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Chú bé Martin"
16h50: Ca nhạc

17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Khát vọng đen tối – tập 64
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Truyền hình Thanh niên
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
20h15: Phim truyện Việt Nam: Đi qua ngày biển động – tập 2
21h10: Truyền hình tiếng Cơ Tu
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Bí mật Seoul - tập 15
22h25: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h50: Phim tài liệu: Thông điệp biến đổi khí hậu – tài nguyên nước – tập 3


Thứ bảy ngày 25/6/2016


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
6h30: Truyền hình Thanh niên
6h45: Nhịp cầu âm nhạc
7h05: Phim thiếu nhi: Kiện cây đa
8h00: Bản tin duyên hải miền Trung
8h05: Chuyên đề thành phố Tam Kỳ
8h20: Phim truyện Việt Nam: Mối tình đầu – tập 1
9h15: An ninh tiếng Cơ Tu
9h30: Tạp chí Văn hóa thế giới
9h45: Bạn có biết: Chế biến món chả ốc
10h00: Phim truyện Việt Nam: Tìm chồng cho vợ tôi – tập 2
11h00: Ca nhạc: Vọng khúc tình quê
11h30: Thời sự QRT
11h50: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Lửa hận tình thù – tập 11
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Cô nàng ốc vít lấy chồng – tập 3
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Chú bé Martin"
14h50: Game show Học trò xứ Quảng – số 1 quý 3
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Chú bé Martin"
16h50: Ca nhạc
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Khát vọng đen tối – tập 65
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Truyền hình thị xã Điện Bàn
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Kết nối những mảnh đời
20h15: Phim truyện Việt Nam: Đi qua ngày biển động – tập 3

21h10: Tạp chí Văn hóa thế giới
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Bí mật Seoul - tập 16
22h25: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h50: Phim tài liệu: Thông điệp biến đổi khí hậu – tài nguyên nước – tập 4


Chủ nhật ngày 26/6/2016


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Kết nối những mảnh đời
6h30: Truyền hình thị xã Điện Bàn
6h45: Bạn có biết: Chế biến món chả ốc
7h00: Giai điệu vượt thời gian: Tấm lòng người hậu phương
7h20: Bản tin duyên hải miền Trung
7h30: Game show Học trò xứ Quảng – số 1 quý 3
9h05: Phim truyện Việt Nam: Mối tình đầu – tập 2
10h00: Phim truyện Việt Nam: Tìm chồng cho vợ tôi – tập 3
11h00: Nhịp cầu âm nhạc
11h30: Thời sự QRT
11h50: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Lửa hận tình thù – tập 12
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Cô nàng ốc vít lấy chồng – tập 4
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Chú bé Martin"
14h45: Kết nối những mảnh đời
15h00: Phim truyện Đài Loan: Tình yêu đích thực – tập 13
15h55: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h15: Chuyên đề thành phố Tam Kỳ
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Giai điệu tuổi thơ "Khúc đồng dao của em"
16h50: Ca nhạc
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Khát vọng đen tối – tập 66
17h55: Truyền hình huyện Tây Giang

18h10: Chuyên mục xây dựng Nông thôn mới
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Phổ biến, giáo dục pháp luật
20h15: Phim truyện Việt Nam: Đi qua ngày biển động – tập 4
21h10: Bạn có biết: Chế biến món chả ốc
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Bí mật Seoul - tập 17
22h25: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h50: Phim tài liệu: Thông điệp biến đổi khí hậu – tài nguyên nước – tập 5

 

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 13/6 ĐẾN 19/6/2016

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM

 

Thứ hai ngày 13/6/2016


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Xây dựng nông thôn mới
6h30: Truyền hình huyện Nam Trà My
6h45: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 83, 84
7h05: Phim truyện Hàn Quốc: Vị tướng tài ba – tập 29
7h55: Bản tin duyên hải miền Trung
8h00: Phổ biến, giáo dục pháp luật
8h15: Phim truyện Việt Nam: Cầu vồng đơn sắc – tập 8
9h05: Ca nhạc quốc tế: Những ca khúc dành cho quả bóng tròn
9h30: Tạp chí văn hóa thế giới
9h45: Bạn có biết: Chế biến món bào ngư sasami
10h00: Phim truyện Việt Nam: Lục lạc huyền bí – tập 33
11h00: Giai điệu vượt thời gian: Tà áo tím
11h30: Thời sự QRT
11h50: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu không tuổi – tập 71
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Sức mạnh diệu kỳ – tập 61
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Giai điệu tuổi thơ "Tuổi thơ và mùa hè"
14h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
15h00: Phim truyện Đài Loan: Tình yêu đích thực – tập 2
15h55: Bạn có biết: Chế biến món bào ngư sasami
16h10: Giai điệu vượt thời gian: Tà áo tím
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Chú bé Martin"
16h50: Ca nhạc:
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Khát vọng đen tối – tập 54
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Truyền hình thành phố Tam Kỳ
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT

18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Tài nguyên và môi trường
20h15: Phim truyện Việt Nam: Lục lạc huyền bí – tập 34
21h10: Hộp thư truyền hình
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Bí mật Seoul – tập 6
22h25: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h50: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 85, 86


Thứ ba ngày 14/6/2016


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Tài nguyên và môi trường
6h30: Hộp thư truyền hình
6h45: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 85, 86
7h05: Phim truyện Hàn Quốc: Vị tướng tài ba – tập 30
7h50: Bản tin duyên hải miền Trung
7h55: Truyền hình thành phố Tam Kỳ
8h10: Phim truyện Việt Nam: Cầu vồng đơn sắc – tập 9
9h00: Tạp chí thiếu nhi
9h20: Xây dựng nông thôn mới
9h35: Tiếng hát đất Quảng: Tiếng hát Thu Hương – Ngọc Huệ
10h00: Phim truyện Việt Nam: Lục lạc huyền bí – tập 34
11h00: Ca nhạc: Còn mãi lời ru
11h30: Thời sự QRT
11h50: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu không tuổi – tập 72
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Sức mạnh diệu kỳ – tập 62
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Chú bé Martin"
14h45: Hộp thư truyền hình

15h00: Phim truyện Đài Loan: Tình yêu đích thực – tập 3
15h55: Tạp chí Văn hóa thế giới
16h10: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Chú bé Martin"
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: THTT kết quả XSKT tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Hàn Quốc: Khát vọng đen tối – tập 55
18h15: Sức khỏe cho mọi người
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
20h00: THTT Bế mạc Liên hoan PT-TH tỉnh Quảng Nam lần thứ VI – 2016
21h00: Phụ nữ Quảng Nam
21h15: Kinh tế: Tam Hải và những định hướng phát triển kinh tế bền vững
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Bí mật Seoul – tập 7
22h25: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h50: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 87, 88


Thứ tư ngày 15/6/2016


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Phụ nữ Quảng Nam
6h30: Sức khỏe cho mọi người
6h45: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 87, 88
7h05: Phim truyện Hàn Quốc: Vị tướng tài ba – tập 31
7h50: Bản tin duyên hải miền Trung
7h55: Kinh tế: Tam Hải và những định hướng phát triển kinh tế bền vững
8h10: Phim truyện Việt Nam: Cầu vồng đơn sắc – tập 10
9h00: Dân ca nhạc cổ: Khúc hát mẹ quê hương
9h25: Hộp thư truyền hình
9h40: Tạp chí thiếu nhi: Khéo tay hay làm: lẵng hoa súng
10h00: Phim truyện:

11h00: Ca nhạc quốc tế: Những ca khúc dành cho quả bóng tròn
11h30: Thời sự QRT
11h50: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Lửa hận tình thù – tập 1
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Sức mạnh diệu kỳ – tập 63
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Chú bé Martin"
14h45: Kinh tế: Tam Hải và những định hướng phát triển kinh tế bền vững
15h00: Phim truyện Đài Loan: Tình yêu đích thực – tập 4
15h55: Phụ nữ Quảng Nam
16h10: Ca nhạc: Còn mãi lời ru
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Giai điệu tuổi thơ: Vòng tay yêu thương
16h50: Ca nhạc
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Khát vọng đen tối – tập 56
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
20h00: THTT Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập ( 1916 – 2016 ) và 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Tiên Phước ( 16/6/1946 – 16/6/2016 )
22h15: Công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng
22h30: Nhịp điệu cuộc sống: Khi đam mê vượt qua gian khổ
22h45: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
23h00: Thể thao trong ngày
23h05: Bản tin Thời sự cuối ngày
23h10: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 89


Thứ năm ngày 16/6/2016


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng
6h30: THTT Lễ khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ I
10h00: Phim truyện
11h00: Ca nhạc: Tình ca biên giới
11h30: Thời sự QRT
11h50: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Lửa hận tình thù – tập 2
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Sức mạnh diệu kỳ – tập 64
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Giai điệu tuổi thơ
14h45: Nhịp điệu cuộc sống: Khi đam mê vượt qua gian khó
15h00: Phim truyện Đài Loan: Tình yêu đích thực – tập 5
15h55: Công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng
16h10: Ca nhạc quốc tế: Những khúc ca về trái bóng tròn
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Tạp chí thiếu nhi: Vui hè an toàn
16h50: Ca nhạc
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Khát vọng đen tối – tập 57
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Thông tin khoa học và công nghệ
20h00: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
20h15: Phim truyện Việt Nam: Lục lạc huyền bí – tập 35
21h10: Dân tộc và miền núi
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Bí mật Seoul - tập 8
22h25: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h50: Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam – nguồn cội tự bao đời – tập 1


Thứ sáu ngày 17/6/2016


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng

5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
6h30: An ninh Quảng Nam
6h45: Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam – nguồn cội tự bao đời – tập 1
7h15: Phim truyện Hàn Quốc: Vị tướng tài ba – tập 32
8h00: Bản tin duyên hải miền Trung
8h05: Dân tộc và miền núi
8h20: Phim truyện Việt Nam: Cầu vồng đơn sắc – tập 11
9h10: Nhịp cầu âm nhạc
9h30: Công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng
9h45: Hộp thư truyền hình
10h00: Phim truyện: Lục lạc huyền bí – tập 35
11h00: Dân ca nhạc cổ: Tâm tình quê hương
11h30: Thời sự QRT
11h50: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Lửa hận tình thù – tập 3
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Sức mạnh diệu kỳ - tập 65
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Tạp chí thiếu nhi
14h45: Dân tộc và miền núi
15h00: Phim truyện Đài Loan: Tình yêu đích thực – tập 6
15h55: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
16h10: Ca nhạc: Tình ca biên giới
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Chú bé Martin"
16h50: Ca nhạc
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Khát vọng đen tối – tập 58
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Chuyên mục Đại đoàn kết
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Chuyên mục Phòng chống sốt rét

20h15: Phim truyện Việt Nam: Lục lạc huyền bí – tập 36
21h10: Truyền hình tiếng Cơ Tu
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Bí mật Seoul - tập 9
22h25: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h50: Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam – nguồn cội tự bao đời – tập 2


Thứ bảy ngày 18/6/2016


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Chuyên mục Phòng chống sốt rét
6h30: Chuyên mục Đại đoàn kết
6h45: Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam – nguồn cội tự bao đời – tập 2
7h15: Nhịp cầu âm nhạc
7h35: Phim thiếu nhi: Bính và Đinh
8h10: Bản tin duyên hải miền Trung
8h15: Chuyên đề thành phố Tam Kỳ
8h30: Phim truyện Việt Nam: Cái Vừng – tập 1
9h15: Tạp chí Văn hóa thế giới
9h30: Sắc màu cuộc sống: Liên hoan PT-TH tỉnh Quảng Nam lần thứ V - 2016
9h45: Kiến thức cuộc sống: Những điều cần biết khi tiêm phòng cho trẻ
10h00: Phim truyện Việt Nam: Lục lạc huyền bí – tập 36
11h00: Ca nhạc: Giai điệu một miền quê
11h30: Thời sự QRT
11h50: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Lửa hận tình thù – tập 4
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Sức mạnh diệu kỳ – tập 66
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Chú bé Martin"
14h45: Chuyên mục Đại đoàn kết
15h00: Chương trình Tổng kết và trao thưởng Liên hoan phát thanh, truyền hình tỉnh Quảng Nam lần thứ V- 2016
16h10: Tiểu phẩm hài: Yêu nàng ca sĩ
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Chú bé Martin"
16h50: Ca nhạc
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Khát vọng đen tối – tập 59
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Truyền hình huyện Nam Giang
18h30: Thời sự QRT

19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Cải cách hành chính
20h00: Chuyên mục Viện Kiểm sát
20h15: Phim truyện Việt Nam: Lục lạc huyền bí – tập 37
21h10: Văn học nghệ thuật: Miền xanh Tiên Phước
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Bí mật Seoul - tập 10
22h25: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h50: Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam – nguồn cội tự bao đời – tập 3


Chủ nhật ngày 19/6/2016


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Cải cách hành chính
6h20: Chuyên mục Viện Kiểm sát
6h30: Truyền hình huyện Nam Giang
6h45: Giai điệu vượt thời gian: Vọng tiếng tơ đồng
7h05: Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập ( 1916 – 2016 ) và 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Tiên Phước ( 16/6/1946 – 16/6/2016 )
8h35: Tạp chí Văn hóa thế giới
8h50: Văn học nghệ thuật: Miền xanh Tiên Phước
9h05: Phim truyện Việt Nam: Cái Vừng – tập 2
9h45: Kiến thức cuộc sống: Những điều cần biết khi tiêm phòng cho trẻ
10h00: Phim truyện Việt Nam: Lục lạc huyền bí – tập 37
11h00: Nhịp cầu âm nhạc
11h30: Thời sự QRT
11h50: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Lửa hận tình thù – tập 5
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Sức mạnh diệu kỳ – tập 67
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Chú bé Martin"
14h45: Cải cách hành chính
14h50: Chuyên mục Viện Kiểm sát
15h00: Phim truyện Đài Loan: Tình yêu đích thực – tập 7
16h00: Truyền hình thành phố Hội An
16h30: THTT Giải bóng đá vô địch quốc gia: QNK Quảng Nam gặp Đồng Tháp
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chuyên mục xây dựng Nông thôn mới
20h15: Game show Học trò xứ Quảng – số 1 quý 3
21h45: Chuyên mục Giáo dục Quảng Nam
22h00: Phổ biến, giáo dục pháp luật
22h15: Kiến thức cuộc sống: Những điều cần biết khi tiêm phòng cho trẻ
22h30: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h45: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
23h00: Thể thao trong ngày
23h05: Bản tin Thời sự cuối ngày
23h10: Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam – nguồn cội tự bao đời – tập 4

 

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 6/6 ĐẾN 13/6/2016

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 6/6/2016


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Xây dựng nông thôn mới
6h30: Truyền hình thành phố Hội An
6h45: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 69, 70
7h05: Phim truyện Hàn Quốc: Vị tướng tài ba – tập 24
7h55: Bản tin duyên hải miền Trung
8h00: Phổ biến, giáo dục pháp luật
8h15: Phim truyện Việt Nam: Cầu vồng đơn sắc – tập 3
9h05: Ca nhạc quốc tế: The Chainsmokers – đại diện mới của dòng nhạc EDM
9h30: Sắc màu cuộc sống: Người đóng ghe đua ở xứ Quảng
9h45: Tạp chí văn hóa thế giới
10h00: Phim truyện Việt Nam: Lục lạc huyền bí – tập 26
11h00: Giai điệu vượt thời gian: Giai điệu mùa hè
11h30: Thời sự QRT
11h50: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu không tuổi – tập 64
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Sức mạnh diệu kỳ – tập 54
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Giai điệu tuổi thơ "Tuổi thơ và mùa hè"
14h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
15h00: Phim truyện Hàn Quốc: Đối mặt – tập 87
15h55: Kiến thức cuộc sống: Kỹ năng bơi lội cần thiết cho mọi người
16h10: Giai điệu vượt thời gian: Giai điệu mùa hè
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Chú bé Martin"
16h50: Ca nhạc
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Khát vọng đen tối – tập 47
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Truyền hình thành phố Tam Kỳ
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT

18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Tài nguyên và môi trường
20h15: Phim truyện Việt Nam: Lục lạc huyền bí – tập 27
21h10: Pháp luật và đời sống: Bảo đảm quyền được an toàn của người tiêu dùng
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Vị vua thứ tư - tập 34
22h25: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h50: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 71, 72


Thứ ba ngày 7/6/2016


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Tài nguyên và môi trường
6h30: Pháp luật và đời sống: Bảo đảm quyền được an toàn của người tiêu dùng
6h45: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 71, 72
7h05: Phim truyện Hàn Quốc: Vị tướng tài ba – tập 25
7h50: Bản tin duyên hải miền Trung
7h55: Truyền hình thành phố Tam Kỳ
8h10: Phim truyện Việt Nam: Cầu vồng đơn sắc – tập 4
9h00: Tạp chí thiếu nhi
9h20: Xây dựng nông thôn mới
9h35: Phổ biến giáo dục pháp luật
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Phim truyện Việt Nam: Lục lạc huyền bí – tập 27
11h00: Ca nhạc: Tình yêu màu lá
11h30: Thời sự QRT
11h50: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu không tuổi – tập 65
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Sức mạnh diệu kỳ – tập 55
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Chú bé Martin"

14h45: Pháp luật và đời sống: Bảo đảm quyền được an toàn của người tiêu dùng
15h00: Phim truyện Hàn Quốc: Đối mặt – tập 88
15h55: Sắc màu cuộc sống: Người đóng ghe đua ở xứ Quảng
16h10: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Chú bé Martin"
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: THTT kết quả XSKT tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Hàn Quốc: Khát vọng đen tối – tập 48
18h15: Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
20h15: Phim truyện Việt Nam: Lục lạc huyền bí – tập 28
21h10: Văn hóa xã hội: Làng nước mắm Cửa Khe hồi sinh và phát triển
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Vị vua thứ tư - tập 35
22h25: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h50: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 73, 74


Thứ tư ngày 8/6/2016


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
6h30: Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo
6h45: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 73, 74
7h05: Phim truyện Hàn Quốc: Vị tướng tài ba – tập 26
7h50: Bản tin duyên hải miền Trung
7h55: Văn hóa xã hội: Làng nước mắm Cửa Khe hồi sinh và phát triển
8h10: Phim truyện Việt Nam: Cầu vồng đơn sắc – tập 5
9h00: Dân ca nhạc cổ: Vọng vang khúc ca trù
9h30: Tạp chí Văn hóa thế giới
9h45: Kiến thức cuộc sống: Kỹ năng bơi lội cần thiết cho mọi người

10h00: Phim truyện Việt Nam: Lục lạc huyền bí – tập 28
11h00: Ca nhạc quốc tế: The Chainsmokers – đại diện mới của dòng nhạc EDM
11h30: Thời sự QRT
11h50: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu không tuổi – tập 66
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Sức mạnh diệu kỳ – tập 56
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Chú bé Martin"
14h45: Văn hóa xã hội: Làng nước mắm Cửa Khe hồi sinh và phát triển
15h00: Phim truyện Hàn Quốc: Đối mặt – tập 89
15h55: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
16h10: Ca nhạc: Tình yêu màu lá
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Giai điệu tuổi thơ "Tuổi thơ vui ca"
16h50: Ca nhạc
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Khát vọng đen tối – tập 49
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Tạp chí văn hóa, thể thao, du lịch
20h15: Phim truyện Việt Nam: Lục lạc huyền bí – tập 29
21h10: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Những tấm gương làm theo lời Bác
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Bí mật Seoul - tập 1
22h25: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h50: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 75, 76
Thứ năm ngày 9/6/2016
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc

5h50: Thời sự QRT
6h15: Tạp chí văn hóa, thể thao, du lịch
6h30: Quốc phòng toàn dân
6h45: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 75, 76
7h05: Phim truyện Hàn Quốc: Vị tướng tài ba – tập 27
7h50: Bản tin duyên hải miền Trung
7h55: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Những tấm gương làm theo lời Bác
8h10: Phim truyện Việt Nam: Cầu vồng đơn sắc – tập 6
9h00: Giai điệu vượt thời gian: Giai điệu mùa hè
9h20: Pháp luật và đời sống: Bảo đảm quyền được an toàn của người tiêu dùng
9h35: Văn hóa xã hội: Làng nước mắm Cửa Khe hồi sinh và phát triển
9h50: Tài nguyên và môi trường
10h00: Phim truyện Việt Nam: Lục lạc huyền bí – tập 29
11h00: Ca nhạc: Những miền quê yêu thương
11h30: Thời sự QRT
11h50: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu không tuổi – tập 67
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Sức mạnh diệu kỳ – tập 57
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Giai điệu tuổi thơ "Tuổi thơ vui ca"
14h45: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Những tấm gương làm theo lời Bác
15h00: Phim truyện Hàn Quốc: Đối mặt – tập 90
15h55: Tạp chí văn hóa, thể thao, du lịch
16h10: Ca nhạc quốc tế: The Chainsmokers – đại diện mới của dòng nhạc EDM
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Tạp chí thiếu nhi: Khéo tay hay làm: lẵng hoa súng
16h50: Ca nhạc
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Khát vọng đen tối – tập 50
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Thông tin khoa học và công nghệ

20h00: Đại biểu dân cử với cử tri
20h15: Phim truyện Việt Nam: Lục lạc huyền bí – tập 30
21h10: Truyền hình tiếng Ca Dong
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Bí mật Seoul - tập 2
22h25: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày

22h50: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 77, 78


Thứ sáu ngày 10/6/2016


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Đại biểu dân cử với cử tri
6h30: An ninh Quảng Nam
6h45: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 77, 78
7h05: Phim truyện Hàn Quốc: Vị tướng tài ba – tập 28
7h50: Bản tin duyên hải miền Trung
7h55: Truyền hình tiếng Ca Dong
8h10: Phim truyện Việt Nam: Cầu vồng đơn sắc – tập 7
9h00: Nhịp cầu âm nhạc
9h25: Tạp chí văn hóa, thể thao, du lịch
9h40: Tạp chí thiếu nhi: Khéo tay hay làm: lẵng hoa súng
10h00: Phim truyện: Lục lạc huyền bí – tập 30
11h00: Dân ca nhạc cổ: Khúc hát mẹ quê hương
11h30: Thời sự QRT
11h50: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu không tuổi – tập 68
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Sức mạnh diệu kỳ - tập 58
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Tạp chí thiếu nhi: Khéo tay hay làm: lẵng hoa súng
14h45: Truyền hình tiếng Ca Dong
15h00: Phim truyện Hàn Quốc: Đối mặt – tập 91
15h55: Đại biểu dân cử với cử tri
16h10: Ca nhạc: Những miền quê yêu thương

16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Chú bé Martin"
16h50: Ca nhạc
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Khát vọng đen tối – tập 51
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Truyền hình Thanh niên
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
20h15: Phim truyện Việt Nam: Lục lạc huyền bí – tập 31
21h10: Truyền hình tiếng Cơ Tu
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Bí mật Seoul - tập 3
22h25: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h50: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 79, 80


Thứ bảy ngày 11/6/2016


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
6h30: Truyền hình Thanh niên
6h45: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 79, 80
7h05: Nhịp cầu âm nhạc
7h25: Phim thiếu nhi: Người thợ mộc Nam Hoa
8h00: Chuyên đề thành phố Tam Kỳ
8h15: Phim truyện Việt Nam: Chiến dịch trái tim bên phải – tập 1
9h10: Tạp chí Văn hóa thế giới
9h25: Tiếng hát đất Quảng: Tiếng hát Thu Hương – Ngọc Huệ
9h45: Bạn có biết: Chế biến món bào ngư sasami
10h00: Phim truyện Việt Nam: Lục lạc huyền bí – tập 31
11h00: Ca nhạc: Nhớ từng phút giây
11h30: Thời sự QRT
11h50: Thể thao trong ngày

11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu không tuổi – tập 69
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Sức mạnh diệu kỳ – tập 59
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Chú bé Martin"
14h45: Truyền hình Thanh niên
15h00: Phim truyện Hàn Quốc: Đối mặt – tập 92
15h55: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
16h00: Tiểu phẩm hài: Quân tử 10 năm trả thù chưa muộn
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Chú bé Martin"
16h50: Ca nhạc
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Khát vọng đen tối – tập 52
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Truyền hình huyện Tiên Phước
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Hành trình hướng thiện
20h15: Phim truyện Việt Nam: Lục lạc huyền bí – tập 32
21h10: Tiếng hát đất Quảng: Tiếng hát Thu Hương – Ngọc Huệ
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Bí mật Seoul - tập 4
22h25: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h50: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 81, 82


Chủ nhật ngày 12/6/2016


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Hành trình hướng thiện
6h30: Truyền hình huyện Tiên Phước
6h45: Giai điệu vượt thời gian: Tà áo tím
7h05: Sân khấu cải lương: Cha và con
8h35: Bản tin duyên hải miền Trung

8h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Chiến dịch trái tim bên phải – tập 2
10h00: Phim truyện Việt Nam: Lục lạc huyền bí – tập 32
11h00: Nhịp cầu âm nhạc
11h30: Thời sự QRT
11h50: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Đài Loan: Tình yêu không tuổi – tập 70
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Sức mạnh diệu kỳ – tập 60
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Chú bé Martin"
14h45: Hành trình hướng thiện
15h00: Phim truyện Đài Loan: Tình yêu đích thực – tập 1
15h55: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h15: Chuyên đề thành phố Tam Kỳ
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Giai điệu tuổi thơ "Bài hát yêu thích"
16h50: Ca nhạc
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Khát vọng đen tối – tập 53
17h55: Truyền hình huyện Nam Trà My
18h10: Chuyên mục xây dựng Nông thôn mới
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Phổ biến, giáo dục pháp luật
20h15: Phim truyện Việt Nam: Lục lạc huyền bí – tập 33
21h10: Bạn có biết: Chế biến món bào ngư sasami
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Bí mật Seoul – tập 5
22h25: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h50: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 83, 84

 


Trang 1 trong tổng số 36 trang.

Phát thanh - Truyền hình

PhatthanhOnline

caiCachHanhChinh

PhBienGDPL

PhongsuPhimTL

ChuyenDeKhoaGiao

NhungMienQueXQ

KhachMoiTruongQuay

gameShow

TruyenHinhTT

Lịch phát sóng

Thứ bảy ngày 2/7/2016


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Chuyên mục Đại đoàn kết
6h30: Kiến thức cuộc sống: Vượt qua áp lực mùa thi
6h45: Phim tài liệu: Khát vọng sông Tranh
7h10: Nhịp cầu âm nhạc
7h30: Phim thiếu nhi: Sự tích quả roi
8h05: Bản tin duyên hải miền Trung
8h10: Chuyên đề thành phố Tam Kỳ
8h25: Phim truyện Việt Nam: Chị Dậu – tập 1
9h15: Khách mời trường quay: Bảo hiểm y tế - những quyền lợi thiết thực
10h00: Phim truyện Việt Nam: Tìm chồng cho vợ tôi – tập 9
11h00: Ca nhạc: Tây Bắc yêu thương
11h30: Thời sự QRT
11h50: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Lửa hận tình thù – tập 18
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Cô nàng ốc vít lấy chồng – tập 10
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
14h45: Chuyên mục Đại đoàn kết
15h00: Phim truyện Đài Loan: Tình yêu đích thực – tập 19
15h55: Kiến thức cuộc sống: Vượt qua áp lực mùa thi
16h10: Tạp chí Văn hóa thế giới
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
16h50: Ca nhạc
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Khát vọng đen tối – tập 72
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Truyền hình huyện Duy Xuyên
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Cải cách hành chính
20h00: Dược liệu quý và đời sống
20h15: Phim truyện Việt Nam: Đi qua ngày biển động – tập 9
21h10: Sắc màu cuộc sống: Thai Xuyên Trần Quý Cáp
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Bí mật Seoul - tập 23
22h25: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h50: Phim tài liệu: Lê Cơ – nhà thực hành xuất sắc của phong trào Duy Tân

Dành cho quảng cáo

 

logo-phuongtung

 

2thco

   

1vt

  

LO GO BQL KTMCL

 

LOGO BIA SAI GON copy

 

 3vc

  

BIDV

 

sagota copy 

Liên Kết Web

Bản quyền Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam
Giấy phép xuất bản số 214/GP-BC do Cục Trưởng cục Báo chí - Bộ Văn hóa thông tin cấp ngày 31.05.2007
Địa chỉ: 58 Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam; Điện thoại: 0510.3852960; Fax: 0510.3852401
Phát triển bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Thống kê truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter