thoisu1chuyedevannghechuyenmucthethaodanTocMN
Bảng giá quảng cáo


BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO NĂM 2016 ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO NĂM 2016

ĐÀI PT – TH QUẢNG NAM

 (Giá đã bao gồm thuế VAT)

 

(Tải nội dung Bảng Giá Quảng Cáo năm 2016)

 

Áp dụng kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2016, cho tất cả các sản phẩm trong và ngoài nước.

I. Giá quảng cáo trên sóng truyền hình

Ký hiệu

Thời gian

Thời điểm

Đơn giá (VNĐ)

 

Từ giờ

Đến giờ

 

15”

30”

S

Từ 5h30 – 11h00

S1

5h30

6h10

Trước và sau “Bản tin Thời sự sáng”

1.500.000

2.000.000

S2

7h00

7h55

Trước và sau “Phim truyện sáng 1”

1.500.000

2.000.000

S3

7h00

7h55

Trong “Phim truyện sáng 1”

1.800.000

2.500.000

S4

8h10

9h10

Trước và sau “Phim truyện sáng 2”

2.000.000

2.500.000

S5

8h10

9h10

Trong “Phim truyện sáng 2”

2.200.000

3.000.000

S6

9h10

9h30

Trước, trong và sau chương trình “Hài” hoặc “Ca nhạc” hoặc “Tiếng hát đất Quảng” hoặc “Văn hóa nghệ thuật” hoặc “Phim tài liệu”

2.000.000

3.000.000

S7

9h30

9h55

Trước, trong và sau chương trình “Bạn có biết” hoặc “Kiến thức cuộc sống” hoặc “Sắc màu cuộc sống” hoặc “Văn học nghệ thuật

hoặc “Phim tài liệu”

2.000.000

3.000.000

S8

10h00

10h55

Trước và sau “Phim truyện sáng 3”

2.500.000

3.500.000

S9

10h00

10h55

Trong “Phim truyện sáng 3”

2.800.000

4.000.000

Tr

Từ 11h30 – 15h00

Tr1

11h00

11h25

Trước, trong và sau chương trình giải trí “Ca nhạc – Giai điệu vượt thời gian – Dân ca nhạc cổ”

3.000.000

4.000.000

Tr2

11h25

12h00

Trước và sau “Bản tin Thời sự trưa và Thể thao hằng ngày”

3.500.000

4.500.000

Tr3

12h00

12h55

Trước và sau “Phim truyện trưa 1”

4.000.000

6.000.000

Tr4

12h00

12h55

Trong “Phim truyện trưa 1”

5.000.000

8.000.000

Tr5

13h00

13h55

Trước và sau “Phim truyện trưa 2”

2.500.000

3.500.000

Tr6

13h00

13h55

Trong “Phim truyện trưa 2”

2.800.000

4.000.000

Ch

Từ 15h00 – 18h00

Ch1

15h00

15h50

Trước và sau “Phim truyện chiều 1”

2.200.000

3.000.000

Ch2

15h00

15h50

Trong “Phim truyện chiều 1”

2.500.000

3.500.000

Ch3

16h10

16h30

Trong “Chương trình ca nhạc – giải trí”

2.000.000

3.000.000

Ch4

16h30

16h50

Trước, trong “Thiếu nhi hoạt hình – Giai điệu tuổi thơ”

2.000.000

3.000.000

Ch5

17h00

17h55

Trước và sau “Phim truyện chiều 2”

4.000.000

6.000.000

Ch6

17h00

17h55

Trong “Phim truyện chiều 2”

5.000.000

8.000.000

Ch7

17h55

18h10

Trước, trong và sau “Bản tin Duyên hải miền trung – Bản tin Quốc tế”

3.000.000

5.000.000

T

Từ 18h00 – 23h00

T1

18h25

18h30

Trước “Bản tin Thời sự tối QRT”

4.500.000

6.500.000

T2

18h53

19h00

Giữa “Bản tin Thời sự tối QRT” và “Bản tin Thời sự tối VTV”

5.000.000

7.500.000

T3

19h45

19h55

Sau “Bản tin Thời sự tối VTV”

5.500.000

8.000.000

T4

20h10

21h05

Trước và sau “Phim truyện tối 1” hoặc Gameshow “Học trò Xứ Quảng”

6.500.000

9.000.000

T6

20h10

21h05

Trong “Phim truyện tối 1” hoặc Gameshow “Học trò Xứ Quảng”

7.500.000

11.000.000

T7

21h20

22h20

Trước và sau “Phim truyện tối 2” hoặc Gameshow “Học trò Xứ Quảng”

5.500.000

7.000.000

T8

21h20

22h20

Trong “Phim truyện tối 2” hoặc Gameshow “Học trò Xứ Quảng”

6.000.000

8.000.000

T9

Sau 22h25

 

2.000.000

3.000.000

Ghi chú:

1. Thời lượng từ 1 giây đến dưới 10 giây được tính theo đơn giá chuẩn 30 giây chia đôi.

2. Thời lượng từ 10 giây đến 15 giây tính theo đơn giá chuẩn 15 giây.

3. Thời lượng từ 16 giây đến 30 giây tính theo đơn giá chuẩn 30 giây.

4. Thời lượng từ 31 giây đến 45 giây được tính theo đơn giá chuẩn 15 giây nhân đôi.

  • Phát sóng chương trình tự giới thiệu doanh nghiệp, sản phẩm:

Các chương trình giới thiệu sản phẩm, giới thiệu doanh nghiệp, dịch vụ… có thời lượng từ 02 phút trở lên, phát sóng ngoài các chương trình, đơn giá tính bằng đơn giá quảng cáo chuẩn 30 giây tại từng thời điểm phát sóng như sau:

STT

Thời lượng (phút)

Đơn giá cho 01 phút

Ghi chú

1

01 ≤ 02

70%

Tính theo đơn giá quảng cáo 30 giây tại thời điểm

phát sóng.

 

02 ≤ 05

50%

2

05 ≤ 10

40%

3

10 ≤ 15

30%

  • Quảng cáo Logo, chạy chữ, pop-up 30 giây tính bằng 20% đơn giá chuẩn 30 của thời điểm tương ứng.

II. Quảng cáo trên sóng phát thanh

 

Thời điểm quảng cáo

Đơn giá (VNĐ)

 

Dưới 1 phút/lần phát

Dưới 2 phút/lần phát

Buổi sáng  (5h20 – 6h00)

1.300.000

1.800.000

Buổi trưa  (11h00 – 12h15)

1.500.000

2.500.000

Buổi tối (18h45 – 19h15)

1.300.000

1.800.000

III. Thông báo trên sóng phát thanh – truyền hình

Đơn vị tính: đồng/âm đọc

Thông báo trên sóng truyền hình

Thời điểm

 

10h00 – 17h55

18h00 – 22h00

Nhắn tin, cảm tạ, tin buồn, mời họp mặt...

2.000

3.000

Thông báo đơn vị Hành Chính sự nghiệp

5.000

6.500

Thông báo đơn vị kinh doanh

7.000

8.000

Thông báo trên sóng phát thanh

5.000/âm ở tất cả các thời điểm sáng, trưa, tối

  • Hình ảnh do khách hàng cung cấp để key màn hình thông báo được tính 1 lần duy nhất: 300.000đ/hình.

IV. Các quy định miễn giảm

1. Các quy định chung:

- Mẫu quảng cáo từ 2 phút trở lên được tính là chương trình tự giới thiệu.

- Chương trình tự giới thiệu, tài trợ, hợp tác, trao đổi, khoán thời lượng và hình thức bán hàng qua truyền hình phát sóng hằng ngày giá thỏa thuận giữa hai bên, thể hiện cụ thể trên từng hợp đồng ký kết.

- Các nội dung thông tin, quảng cáo phải hợp lệ: Phải có giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm, giấy phép duyệt nội dung quảng cáo do các cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Các nội dung quảng cáo phải đảm bảo tính văn hóa, nghệ thuật, phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, đúng với quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Tỷ lệ giảm giá trên hợp đồng:

Mức

Giá trị hợp đồng

Tỉ lệ giảm giá (%)

1

Từ 20 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng

5%

2

Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng

6%

3

Từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng

8%

4

Từ 200 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng

10%

5

Từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng

12%

6

Từ 500 triệu đồng đến dưới 700 triệu đồng

15%

7

Từ 700 triệu đồng đến dưới 1 tỷ triệu đồng

18%

8

Từ 1 tỷ đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng

20%

9

Từ 1,5 tỷ đồng đến dưới 2 tỷ đồng

22%

10

Từ 2 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng

24%

11

Từ 3 tỷ đồng đến dưới 4 tỷ đồng

27%

12

Từ 4 tỷ đồng đến dưới 6 tỷ đồng

30%

13

Trên 6 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng

35%

       
  • Trên cơ sở bảng giá trên, tùy theo tình hình thực tế của từng hợp đồng, Giám đốc Đài PT-TH Quảng Nam sẽ xem xét điều chỉnh hợp lý trên cơ sở đảm bảo quyền lợi cho hai bên, tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Quảng Cáo hiện hành, cũng như các quy định khác của pháp luật.
  • Mọi chi tiết, xin liên hệ:

Phòng Dịch vụ & Quảng cáo - Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam.

Số 58 Hùng Vương, Phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Tel: 0510.3852957 – Fax: 0510.3852401

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Hoặc: Trưởng phòng Dịch vụ & Quảng cáo: Ông Nguyễn Cao Tài  -  Tel: 0905.100094

Phó phòng Dịch vụ & Quảng cáo     : Bà Nguyễn Thị Yến    -  Tel: 0913.832414          

      

 

                                             ĐÀI PHÁT THANH-TRUYỀN HÌNH QUẢNG NAM

                                                                                          GIÁM ĐỐC

 

                                                                                               (Đã ký)

 

                                                                                          MAI VĂN TƯ                                                                      

 

 


Phát thanh - Truyền hình

PhatthanhOnline

caiCachHanhChinh

PhBienGDPL

PhongsuPhimTL

ChuyenDeKhoaGiao

NhungMienQueXQ

KhachMoiTruongQuay

gameShow

QueMinhXuQuang

TruyenHinhTT

Lịch phát sóng

Thứ sáu ngày 30/9/2016


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Pháp luật và đời sống: Thực hiện pháp luật lao động – điểm sáng ở một doanh nghiệp
6h30: An ninh Quảng Nam
6h45: Phim tài liệu: Nhà báo của Tiếng Dân
7h10: Phim truyện Hàn Quốc: Bản lĩnh nàng dâu – tập 52
7h55: Bản tin duyên hải miền Trung
8h00: Tuyên truyền dự án giảm nghèo Tây Nguyên tỉnh Quảng Nam - 2016
8h15: Phim truyện Việt Nam: Cuộc đối đầu hoàn hảo – tập 22
9h10: Nhịp cầu âm nhạc
9h30: Tạp chí thiếu nhi
9h50: Thông tin Khoa học công nghệ
10h00: Phim truyện Việt Nam: Cá cược cuộc đời – tập 18
11h00: Dân ca nhạc cổ: Nhớ về quê hương
11h30: Thời sự QRT
11h50: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Bí mật bản di chúc – tập 24
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Người kế vị - tập 19
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Tạp chí thiếu nhi
14h45: Tuyên truyền dự án giảm nghèo Tây Nguyên tỉnh Quảng Nam - 2016
15h00: Phim truyện Hàn Quốc: Khoảnh khắc sinh tử - tập 6
15h55: Pháp luật và đời sống: Thực hiện pháp luật lao động – điểm sáng ở một doanh nghiệp
16h10: Ca nhạc: Lời ca dâng Bác
16h30: Giới thiệu chương trình

16h32: Thiếu nhi: Phim hoạt hình “Sấm chớp và tốc độ”
16h50: Ca nhạc
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Đồng tiền vô cảm – tập 21
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Tạp chí Văn hóa thế giới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Sắc màu cuộc sống: Hát cho niềm tin cuộc sống
20h15: Phim truyện Việt Nam: Đại gia không chồng - tập 30
21h10: Truyền hình tiếng Cơ Tu
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Nữ hoàng InSoo – tập 5
22h25: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h50: Phim tài liệu: Tiến sĩ Song nguyên Huỳnh Thúc Kháng

Dành cho quảng cáo

SangTaoPhanMem 

 

logo-phuongtung

 

2thco

1vt

 

LO GO BQL KTMCL

 

LOGO BIA SAI GON copy

 

 3vc

  

BIDV

 

sagota copy

Liên Kết Web

Bản quyền Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam
Giấy phép xuất bản số 214/GP-BC do Cục Trưởng cục Báo chí - Bộ Văn hóa thông tin cấp ngày 31.05.2007
Địa chỉ: 58 Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam; Điện thoại: 0510.3852960; Fax: 0510.3852401
Phát triển bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Thống kê truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter