thoisu1chuyedevannghechuyenmucthethaodanTocMN
Bảng giá quảng cáo


BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO NĂM 2016 ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO NĂM 2016

ĐÀI PT – TH QUẢNG NAM

 (Giá đã bao gồm thuế VAT)

(Tải nội dung Bảng giá quảng cáo năm 2016)

Áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, cho tất cả các sản phẩm trong và ngoài nước

I. Giá quảng cáo trên sóng truyền hình

 

Ký hiệu

Thời gian

Thời điểm

Đơn giá (VNĐ)

 

Từ giờ

Đến giờ

 

15”

30”

S

Từ 5h30 – 11h00

S1

5h30

6h10

Trước và sau “Bản tin Thời sự sáng”

1.500.000

2.000.000

S2

7h30

8h20

Trước và sau “Phim truyện sáng 1”

1.500.000

2.000.000

S3

7h30

8h20

Trong “Phim truyện sáng 1”

1.800.000

2.500.000

S4

8h40

9h30

Trước và sau “Phim truyện sáng 2”

2.000.000

2.500.000

S5

8h40

9h30

Trong “Phim truyện sáng 2”

2.200.000

3.000.000

S6

9h30

9h45

Trước, trong và sau Chương trình Hài hoặc “Sắc màu cuộc sống” hoặc “Tiếng hát đất Quảng” hoặc “Văn học nghệ thuật” – Phim tài liệu

1.800.000

2.500.000

S7

10h00

11h00

Trước và sau “Phim truyện sáng 1”

2.500.000

3.500.000

S8

10h00

11h00

Trong “Phim truyện sáng 1”

2.800.000

4.000.000

Tr

Từ 11h30 – 15h00

Tr1

11h10

11h45

Trước và sau “Bản tin Thời sự trưa và Thể thao hằng ngày”

3.500.000

4.500.000

Tr2

11h45

12h40

Trước và sau “Phim truyện trưa 1”

4.000.000

6.000.000

Tr3

11h45

12h40

Trong “Phim truyện trưa 1”

5.000.000

8.000.000

Tr4

12h40

13h35

Trước và sau “Phim truyện trưa 2”

2.500.000

3.500.000

Tr5

12h40

13h35

Trong “Phim truyện trưa 2”

2.800.000

4.000.000

Tr6

13h35

13h55

Trong “Chương trình ca nhạc - giải trí”

1.800.000

2.500.000

Ch

Từ 15h00 – 18h00

Ch1

15h00

15h50

Trước và sau “Phim truyện chiều 1”

2.200.000

3.000.000

Ch2

15h00

15h50

Trong “Phim truyện chiều 1”

2.500.000

3.500.000

Ch3

16h10

16h30

Trong “Chương trình ca nhạc – giải trí”

1.800.000

2.500.000

Ch4

16h30

16h50

Trước, trong “Thiếu nhi hoạt hình – Giai điệu tuổi thơ”

1.800.000

2.500.000

Ch5

16h50

17h00

Trước và sau “Bản tin Duyên hải miền trung”

4.000.000

6.000.000

Ch6

17h00

17h55

Trước và sau “Phim truyện chiều 2”

4.000.000

6.000.000

Ch7

17h00

17h55

Trong “Phim truyện chiều 2”

5.000.000

8.000.000

T

Từ 18h00 – 23h00

T1

18h25

18h30

Trước “Bản tin Thời sự tối QRT”

4.500.000

6.500.000

T2

18h53

19h00

Giữa “Bản tin Thời sự tối QRT” và “Bản tin Thời sự tối VTV”

5.000.000

7.500.000

T3

19h45

19h55

Sau “Bản tin Thời sự tối VTV”

5.500.000

8.000.000

T4

20h10

21h05

Trước và sau “Phim truyện tối 1” hoặc Gameshow “Học trò Xứ Quảng”

6.500.000

9.000.000

T5

20h05

21h10

Thông báo – Quảng cáo

7.500.000

11.000.000

T6

20h10

21h05

Trong “Phim truyện tối 1” hoặc Gameshow “Học trò Xứ Quảng”

7.500.000

11.000.000

T7

21h25

22h25

Trước và sau “Phim truyện tối 2” hoặc Gameshow “Học trò Xứ Quảng”

5.500.000

7.000.000

T8

21h25

22h25

Trong “Phim truyện tối 2” hoặc Gameshow “Học trò Xứ Quảng”

6.000.000

8.000.000

T9

Sau 22h30

2.000.000

3.000.000

 

Ghi chú:

 

1. Thời lượng từ 1 giây đến dưới 10 giây được tính theo đơn giá chuẩn 30 giây chia đôi.

2. Thời lượng từ 10 giây đến 15 giây tính theo đơn giá chuẩn 15 giây.

3. Thời lượng từ 16 giây đến 30 giây tính theo đơn giá chuẩn 30 giây.

4. Thời lượng từ 31 giây đến 45 giây được tính theo đơn giá chuẩn 15 giây nhân đôi.

  • Phát sóng chương trình tự giới thiệu doanh nghiệp, sản phẩm:

Các chương trình giới thiệu sản phẩm, giới thiệu doanh nghiệp, dịch vụ… có thời lượng từ 02 phút trở lên, phát sóng ngoài các chương trình, đơn giá tính bằng đơn giá quảng cáo chuẩn 30 giây tại từng thời điểm phát sóng như sau:

STT

Thời lượng (phút)

Đơn giá cho 01 phút

Ghi chú

1

01 ≤ 02

70%

Tính theo đơn giá quảng cáo 30 giây tại thời điểm

phát sóng.

 

02 ≤ 05

50%

2

05 ≤ 10

40%

3

10 ≤ 15

30%

  • Quảng cáo Logo, chạy chữ, pop-up 30 giây tính bằng 20% đơn giá chuẩn 30 của thời điểm tương ứng.

II. Quảng cáo trên sóng phát thanh

 

Thời điểm quảng cáo

Đơn giá (VNĐ)

 

Dưới 1 phút

Dưới 2 phút

Buổi sáng  (5h20 – 6h00)

1.200.000

1.800.000

Buổi trưa  (11h00 – 12h15)

1.500.000

2.500.000

Buổi tối (18h45 – 19h15)

1.200.000

1.800.000

III. Thông báo trên sóng phát thanh – truyền hình

Đơn vị tính: đồng/âm đọc

Thông báo trên sóng truyền hình

Thời điểm

 

10h00 – 17h55

18h00 – 22h00

Nhắn tin, cảm ta, tin buồn, mời họp mặt...

3.000

4.000

Thông báo đơn vị Hành Chính sự nghiệp

5.500

6.600

Thông báo đơn vị kinh doanh

7.000

8.000

Thông báo trên sóng phát thanh

5.000/âm ở tất cả các thời điểm sáng, trưa, tối

  • Hình ảnh do khách hàng cung cấp để key màn hình thông báo được tính 1 lần duy nhất: 300.000đ/hình.

IV. Các quy định miễn giảm

1. Các quy định chung:

- Mẫu quảng cáo từ 1 phút trở lên được tính là chương trình tự giới thiệu.

- Chương trình tự giới thiệu, tài trợ, hợp tác, trao đổi, khoán thời lượng và hình thức bán hàng qua truyền hình phát sóng hằng ngày giá thỏa thuận giữa hai bên, thể hiện cụ thể trên từng hợp đồng ký kết.

- Các nội dung thông tin, quảng cáo phải hợp lệ: Phải có giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm, giấy phép duyệt nội dung quảng cáo do các cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Các nội dung quảng cáo phải đảm bảo tính văn hóa, nghệ thuật, phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, đúng với quy định của pháp luật Việt Nam.

 

2. Tỷ lệ giảm giá trên hợp đồng:

 

Mức

Giá trị hợp đồng

Tỉ lệ giảm giá (%)

1

Từ 20 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng

5%

2

Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng

6%

3

Từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng

8%

4

Từ 200 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng

10%

5

Từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng

12%

6

Từ 500 triệu đồng đến dưới 700 triệu đồng

15%

7

Từ 700 triệu đồng đến dưới 1 tỷ triệu đồng

18%

8

Từ 1 tỷ đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng

20%

9

Từ 1,5 tỷ đồng đến dưới 2 tỷ đồng

22%

10

Từ 2 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng

24%

11

Từ 3 tỷ đồng đến dưới 4 tỷ đồng

27%

12

Từ 4 tỷ đồng đến dưới 6 tỷ đồng

30%

13

Trên 6 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng

35%

 

  • Trên cơ sở bảng giá trên, tùy theo tình hình thực tế của từng hợp đồng, Giám đốc Đài PT-TH Quảng Nam sẽ xem xét điều chỉnh hợp lý trên cơ sở đảm bảo quyền lợi cho hai bên, tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Quảng Cáo hiện hành, cũng như các quy định khác của pháp luật.
  • Mọi chi tiết, xin liên hệ:

Phòng Dịch vụ & Quảng cáo - Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam.

Số 58 Hùng Vương, Phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Tel: 0510.3852957 – Fax: 0510.3852401

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Hoặc: Trưởng phòng Dịch vụ & Quảng cáo: Ông Nguyễn Cao Tài  -  Tel: 0905.100094

           Phó phòng Dịch vụ & Quảng cáo     : Bà Nguyễn Thị Yến    -  Tel: 0913.832414            

                                             ĐÀI PHÁT THANH-TRUYỀN HÌNH QUẢNG NAM

                                                                                          GIÁM ĐỐC

 

                                                                                               (Đã ký)

 

                                                                                          MAI VĂN TƯ

 

 

                                                                            

 

 

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO NĂM 2015 ĐÀI PT – TH QUẢNG NAM

 

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO NĂM 2015

ĐÀI PT – TH QUẢNG NAM

 (Giá đã bao gồm thuế VAT)

(Tải nội dung Bảng giá quảng cáo năm 2015) 

 

I. Giá quảng cáo trên sóng truyền hình:

Áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, cho tất cả các sản phẩm trong và ngoài nước.

 

 

Đơn vị tính: VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH

THờI GIAN

ĐƠN GIÁ QUảNG CÁO

15 giây

20 giây

30 giây

BUỔI SÁNG

Phát trước, sau giải trí sáng

6h30 - 10h00

1,300,000

1,600,000

2,000,000

Phát trong giải trí sáng

1,900,000

2,400,000

3,000,000

BUỔI TRƯA

Phát trước, sau giải trí trưa

11h55 - 13h00

3,800,000

4,800,000

6,000,000

Phát trong giải trí trưa

5,200,000

6,400,000

8,000,000

BUỔI XẾ

Phát trước, sau giải trí xế

13h00 - 16h00

1,900,000

2,400,000

3,000,000

Phát trong giải trí xế

2,600,000

3,200,000

4,000,000

BUỔI CHIỀU

Phát trước, sau giải trí chiều

17h00 - 18h00

3,800,000

4,800,000

6,000,000

Phát trong giải trí chiều

5,200,000

6,400,000

8,000,000

Trước thời sự Quảng Nam (QRT)

18h20 - 18h30

4,200,000

5,200,000

6,500,000

Trước thời sự THVN

(kênh Quảng Nam tiếp sóng)

18h50 - 19h00

4,500,000

5,600,000

7,000,000

BUỔI TỐI

Sau thời sự THVN

(kênh Quảng Nam tiếp sóng)

19h40 - 19h45

5,200,000

6,400,000

8,000,000

Trước, sau phim tối I

20h15 - 21h00

5,200,000

6,400,000

8,000,000

Sau giới thiệu phim tối I

6,000,000

7,500,000

9,000,000

Trong phim tối I

7,500,000

8,800,000

11,000,000

Trước phim tối II

21h15 - 22h00

4,500,000

5,600,000

7,000,000

Trong phim tối II

5,200,000

6,400,000

8,000,000

Sau phim tối II

3,200,000

4,000,000

5,000,000

Ghi chú:

1. Thời lượng từ 01 giây à dưới 10 giây được tính theo đơn giá chuẩn 30 giây chia đôi.

2. Thời lượng từ 10 giây – 14 giây được tính theo đơn giá chuẩn 15 giây.

3. Thời lượng từ 16 giây – 19 giây được tính theo đơn giá chuẩn 20 giây.

4. Thời lượng từ 21 giây – 29 giây được tính theo đơn giá chuẩn 30 giây.

 

  • Phát sóng chương trình tự giới thiệu doanh nghiệp, sản phẩm:

-          Các chương trình giới thiệu sản phẩm, giới thiệu doanh nghiệp, dịch vụ… có thời lượng từ 02 phút trở lên, phát sóng ngoài các chương trình, đơn giá tính bằng 50% của đơn giá quảng cáo chuẩn 30 giây tại từng thời điểm phát sóng.

 

  • Quảng cáo Logo, chạy chữ, pop-up tính bằng 20% đơn giá chuẩn 30 giây của thời điểm tương ứng.
II. QUẢNG CÁO TRÊN SÓNG PHÁT THANH                                               

Thời điểm quảng cáo

Giá tính cho băng thời lượng 01 phút

Buổi sáng (5h20 - 6h00)

1.300.000

Buổi trưa (chương trình trực tiếp, 11h - 12h)

1.500.000

Buổi tối (18h45 -19h15)

1.300.000

 

III.THÔNG BÁO TRÊN SÓNG PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH                      
 

Thông báo trên sóng truyền hình

(giá tính cho 01 âm đọc)

Trưa(11h30-12h40)

Chiều (17h-17h50)

Trước thời sự THVN (18h55-19h)

Sau thời sự THVN (19h40-19h50)

Nhắn tin, cảm tạ, tin buồn,tìm giấy tờ,  mời họp mặt.

1.100

2.200

Thông báo đơn vị HCSN

3.500

4.500

Thông báo đơn vị kinh doanh

5.000

6.000

Thông báo trên sóng phát thanh

3.000đ/âm ở tất cả các thời điểm sáng, trưa, tối.

 

  • Hình ảnh do khách hàng cung cấp key màn hình là 200.000đ/hình.  

 

IV. CÁC QUI ĐỊNH MIỄN GIẢM

 

1. Các quy định chung:
- Mẫu quảng cáo từ 2 phút trở lên được tính là chương trình tự giới thiệu.

- Chương trình tự giới thiệu, tài trợ, hợp tác, trao đổi, khoán thời lượng và hình thức bán hàng qua truyền hình phát sóng hằng ngày giá thỏa thuận giữa hai bên, thể hiện cụ thể trên từng hợp đồng ký kết.
- Các nội dung thông tin, quảng cáo phải hợp lệ: Phải có giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm, giấy phép duyệt nội dung quảng cáo do các cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Các nội dung quảng cáo phải đảm bảo tính văn hóa, nghệ thuật, phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, đúng với quy định của pháp luật Việt Nam.

 

2. Tỷ lệ giảm giá trên hợp đồng:

Giá trị hợp đồng

Tỷ lệ giảm giá (%)

Từ 20tr đến dưới 50 triệu

8%

Từ 50tr đến dưới 100 triệu

10%

Từ 100tr đến dưới 150 triệu

12%

Từ 150tr đến dưới 200 triệu

15%

Từ 200tr đến dưới 300 triệu

18%

Từ 300tr đến dưới 400 triệu

20%

Từ 400tr đến dưới 500 triệu

22%

Từ 500tr đến dưới 1tỷ

25%

Từ 1tỷ đến dưới 2tỷ

28%

Từ 2tỷ đến dưới 3tỷ

30%

Từ 3tỷ đến dưới 4tỷ

32%

Từ 5tỷ trở lên

35%

* Tùy theo tình hình thực tế hai bên sẽ có thỏa thuận giảm giá riêng cho từng trường hợp cụ thể.

 

 

 

Mọi chi tiết, xin liên hệ:

Phòng Dịch vụ - Quảng cáo Đài Phát Thanh Truyền Hình Quảng Nam.

58 đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Tel: 0510.3852957 – Fax: 0510.3852401

Hoặc:   Trưởng phòng dịch vụ - quảng cáo:      Ông Nguyễn Cao Tài   -  Tel:  0905.100094

            Phó phòng dịch vụ - quảng cáo :          Bà Nguyễn Thị Yến     -  Tel : 0913.832414            

 

                                                          ĐÀI PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH QUẢNG NAM

 

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký) 

   MAI VĂN TƯ

 


Phát thanh - Truyền hình

PhatthanhOnline

caiCachHanhChinh

PhBienGDPL

PhongsuPhimTL

ChuyenDeKhoaGiao

NhungMienQueXQ

KhachMoiTruongQuay

gameShow

TruyenHinhTT

Lịch phát sóng

Thứ sáu ngày 12/2/2016 ( mùng 5 tết )


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Thiếu nhi: Ca nhạc "Em hát đồng dao"
5h50: Thời sự QRT
6h10: Đại biểu dân cử với cử tri
6h25: An ninh Quảng Nam
6h40: Tiếng thơ quê hương
7h00: Khách mời trường quay: Thu hút nguồn nhân lực – hiệu ứng từ chính sách đến thực tiễn
7h45: Truyền hình tiếng Ca Dong
8h00: Phim hài: Giám khảo tài năng
8h30: Phim truyện Việt Nam: C13 đón tết – tập 4
9h15: Phim hài: Chọn người khai xuân
9h40: Nhịp cầu âm nhạc
10h00: Phim hài: Tết nhà Cuội
10h45: Phóng sự: Nhìn từ công tác xuất khẩu lao động ở Quảng Nam
11h00: Dân ca nhạc cổ: Câu lý mùa xuân
11h30: Thời sự QRT
11h50: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Hoàng tử gác mái – tập 14
13h00: Phim hài: Đố làm ông cười – tập 4
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày

14h25: Tạp chí thiếu nhi: Mùa xuân ước mơ
14h45: Phóng sự: Những người giữ rừng
15h00: Khách mời trường quay: Dân ca kịch Quảng Nam – làm mới để gìn giữ vốn quý truyền thống
15h45: Tiểu phẩm hài: Ngày mai mình ly dị
16h10: Ca nhạc: Đất Quảng mùa xuân về
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Ca nhạc " Mùa xuân yêu thương"
16h50: Phóng sự: Vực dậy những làng nghề truyền thống
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Con yêu của mẹ – tập 49
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Truyền hình Thanh niên
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
20h15: Phim truyện Việt Nam: Bản chúc thư – tập 49
21h10: Truyền hình tiếng Cơ Tu
21h20: Phim hài: Chàng bụt hậu đậu – tập 1
22h15: Tiểu phẩm hài: Nồi bánh đêm giao thừa
22h40:Bản tin miền Trung và tin quốc tế
22h55: Thể thao trong ngày
23h00: Bản tin Thời sự cuối ngày
23h05: Phim hài: Không hề biết giận – tập 1

Thể lệ cuộc thi viết thư quốc tế UPU 45 – năm 2016

 

thi upu

 

Dành cho quảng cáo

2thco

   

1vt

 

 3vc

  

BIDV

 

sagota copy

 

biadq copy

 

Liên Kết Web

Bản quyền Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam
Giấy phép xuất bản số 214/GP-BC do Cục Trưởng cục Báo chí - Bộ Văn hóa thông tin cấp ngày 31.05.2007
Địa chỉ: 58 Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam; Điện thoại: 0510.3852960; Fax: 0510.3852401
Phát triển bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Thống kê truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter